11.22.2009
حداد و همسرش زوج نمونه شناخته شدند


در خبرها امده بود که « جشنواره زوج خوشبخت ایرانی » عصر شنبه با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران كنفرانس اسلامی آغاز شد و ازیین ۳۵ میلیون زوج خوشبخت ایرانی واجد شرائط از ۷۰ میلیون شرکت کننده که باید دارای شرائط زیر بوده باشند
۱ ـ زوجین باید علی رغم دغدغه خاطر از  مسائل زندگی از قبیل حضور مادرزن و مادر شوهر و احمدینژاد در زندگیشان ولی با کمال عشق و محبت در کنار هم زندگی کرده و میکنند و بر سر همدیگر نیز هوو نیاورده و هرگز نیز نخواهند اورد .
۲ ـ  در امدهای حاصله از پول نفتی که بر سفره انان اورده میشود را بجز برای تحصیل و پیشرفت فرزندان عزیزشان خرج نکرده و به مصرف خرید دل و قلوه و سیرابی شیردون برای شکم عزا مانده شان نرسانده و هرگز نیز نخواهند رسانید! . 
۳ - در خانه و محل کار و سینما و خیابان و پارک و داخل ماشین و توالت و حمام و غیره چه به تنهائی و چه دسته جمعی چه بسیجی در اطراف انان دیده شود و یا نشود از فرستادن پیامهای ضد رهبری مانند فحش و ناسزا و غیره خود داری کرده و همچنان نیز میکنند ! 
  اقای غلامعلی حداد عادل و همسرشان خانم ماهرو زاده به عنوان زوج نمونه و الگو انتخاب و اسکار این همایش را که به کوری چشم دشمنان غیر شیعه در منطقه و دشمنان غیر مسلمان در فرا منطقه برگزار میگردد به خود اختصاص دادند !. در کنار این مطلب عکسی نیز که مشاهده میکنید از اقای حداد عادل در حالیکه  برسم ستارگان هالیوود که بعد از دریافت جایزه اسکار عده ئي از ماهرویان سینمائی اطرافشان را میگیرند و با هم عکس میاندازند ( البته بلانسبت خواهران حزب اللهی و بسیجی و غیره در عکس )  در میان عده ئی خانم قرار گرفته اند و این عکس را به اسم یادگاری برای انکه در سایت گذارده شود با هم انداخته اند !.


20091121202214cb-9941_836.jpg

ولی موضوع به همین جا ختم نمیشود چون من هم به عنوان یک شهروند نمیدانم درجه « چندم » بالاخره حق دارم که رأی بدهم و زوج خوشبخت مورد نظرم را انتخاب کنم حتی اگر اراده حضرت ملوکانه رهبری بر ان قرار گرفته باشد که رأی من به نفع افراد مورد نظر رهبری دزدیده شود و « غلامعلی عادل و همسرش » جایزه را ربوده و جای اندوی دیگر را بگیرند!.
خب بنظر میرسد که دیگر دیر شده و کار از کار گذشته و تنها چاره ئی که مانده برگزاری اعتراضیست مدنی و اصلاح طلبانه که بصورتی متمدنانه به مرحله اجرا در اورم و علی رغم انکه میدانم با برخورد شدید « ‌نیروهای با لباس و بی لباس و بد لباس » حامی « امام و عادل » مواجه خواهم شد اما تصمیم راسخم را گرفته ام که به هر قیمتی که باشد « کتکم را نوش جان کنم ولی حرفم را بزنم از این رو نامه ئی بصورت کامنت برای سردبیر ان خبرنامه که این گزارش را داده بود فرستادم و به اینصورت انچه که در دل داشتم  که هر نقطه ئی از ان هزاران نکته در خود پنهان دارد را بر زبان اوردم :
جناب اقای سردبیر حافظ منافع ایت الله خامنه ئی و حجت الممجلس حداد عادل  در اجتماع بیصاحب و یتیم و بی کس و کار ایران اسلامی ناب محمدی،
  والله دروغ چرا ما که از نزدیک با خانواده اقای حداد اشنائي نداشته ایم که نظرمان را در باره خوبی و یا بدی رابطه ایشان و همسرشان بعنوان یک « زن و شوهر نمونه » ابراز داریم ولی اگر هم که میخواستیم خودمان را به ان در زده و در پیش غیر و اشنا دست به کمر گذارده و بگوئیم که ما نیز با قبیله نجبای مملکت رفت و امد داریم از ان جمله خانواده محترم حداد عادل شما بی انصافها که نگذاشتین که . این دیگر چه عکسیست که از ایشان در سایت گذاشته اید ؟ اخر کدامیک از این خانمهای اطراف ایشان همسر مبارک اقای حدادند که اگر یک ادم واردی هوس کرد مچ ما را بگیرد و سؤال کرد بگو ببینم کدامیک از این خیل ۱۰ نفره نسوان ( نه خیر ۹ نفر نیستند و ۱۰ نفرند یکیشان در عکس نیفتاده ! )  سرکار خانم ماهرو زاده عادل هستند شما بجای ماجوابش را میدهید ؟ البته که خیر چون اگر شما هم میدانستید که ایشان در عکس کدامند ان « یک نفر اصلی » را انتخاب میکردید و در کنار اقای عادل قرار میدادید و نه برای رد گم کردن دست هر خانمی که از ان محل میگذشته را بزور گرفته  و او را کشان کشان بسوی ایشان اورده ودر کنارشان قرار میدادید تا در معیت ایشان عکس بگیرد !.
 برای اثبات این موضوع کافیست که به قیافه محتاط و طرز ایستادن ایشان و نگاهی که بر افق دوخته اند که مبادا و استغفرالله تماسی با ان « ناخواهران » پیدا کند نظری بیاندازید و بفرمائید که ایا این شکل و روی ادمیست که بعد از دریافت « اسکار خانه و خانواده » در کنار همسر و دختر و خواهر و مادر خودش ایستاده و عکس یادگاری میاندازد ؟؟!! حال که این « مشت محکم امامی » را بر دهان بی در و دروازه « همچون مصباح یزدیت » پذیرفته و مزه ان را چشیدی حتمأ تو و ان مزدوران انگلیسی نانجیب حکومتی برای دفاع از اسلام و مسلمین با تمام قوا بسوی من « صیهونیست » حمله اورده و یک « امریکائی » را نیز استخدام خواهید کرد که به گفته فرمانده بسیج مانند « ندا اقاسلطان » که بدست امریکائیها کشته شد !!! سر من را نیز به زیر اب کنید  :هر چه میخواهید بیائید و کتک بزنید و مجروح کرده و بکشید و به زندان بیندازید و چشم و دل و روده ادمها را در اورده بخورید ولی دست اخر این شمائید که « دل درد » خواهید گرفت و هیچ مسهلی حتی « رفسنجانی » نیز به دادتان نخواهد رسید و مجبور خواهید شد که همچنان در خود برین.... د و راه بروید. 
داوید
تنه نزن
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information