5.25.2010

بخند و یاد بگیر

Laugh and Learn

5/29/10

پرویز . فhttp://groups.yahoo.com/group/funlok/join 
 

...................
پرویز . ف

روانشناسى شورت مندانه
.
.
.
.

 اگه شورتت آبيه خيلى مهربونى،
اگه قرمزه خيلى شيطونى،
اگه سبزه خيلى احساساتى هستى،


اگه قهوه ئیه ريد*ى برو عوضش كن
.....................

JIm Asef
جیم اصف

Intelligence
Competition
مسابقه هوش
یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان زیر

یک زرافه                         یک میمون                  یک شیر
.....AND...
و

unknown_3.gif
یک سنجابto get a banana off the tree.
آنها تصمیم گرفتند که مسابف بدهند تا ببینند که کدامیک برای
برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

پس بادقت فکر کن


جواب را در زیر ببینید


:اگر جوابت

شیر است = خسته و کسل هستی

Chimpanzee = you're dense.
میمون = خنگ هستی

Giraffe = you're a complete moron.
زرافه = کاملا احمق هستی

Squirrel = you're hopeless.
سنجاب = ناامید هستی
.
.
.
.
.
.
.
  
درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!

unknown.gifمعلومه که زیاد کار میکنی و تحت فشاری 
یه مدت کار نکنی و بجاش خستگی در کنی!
٪۱۰۰  بهتر میشی 

یاد بگیر 

LEARN 


Embrace Life - always wear your seat belt
بهترین و شاید مؤثرترین تبلیغ برای بستن کمربند ایمنی
Jim Asef جیم . اصف
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information