9.29.2010


سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱
یکی از بهترین و پرمعناترین ایمیلهائی که تاکنون دریافت کرده ام را با هم بخوانیم!
به انتخاب دالیا شمش / اسرائيل

فقط دو سال طول می کشد تا آدم حرف زدن یاد بگیرد، اما هفتاد سال طول می کشد تا یاد بگیرد که حرف نزند!

غرور هدیه شیطان است و محبت  هدیه خداوند، و ما هدیه شیطان را بهم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدیگر پنهان می کنیم


 زندگی کتابیست پر ماجرا- هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور نمی اندازد


مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است

خیلی جالبه : از سوسک می ترسیم...از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم. از عنکبوت می ترسیم...از أينکه تمام زندگیمون تار عنکبوت ببندد نمی ترسیم.از شکستن لیوان می ترسیم..........از شکستن دل آدمها نمی ترسیم.از اینکه بهمون خیانت کنند می ترسیم............ .از خیانت به دیگران نمی ترسیم.

دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند
برای چشمان شما رحم و شفقت
برای دستان شما بخشش

 برداشتن قدمهای بزرگ در زندگی باعث پاره شدن خشتک انسان میشود

عجب روزگار عجیبیایست، این روزها، گلهای مصنوعی دوامشان از دلهای مصنوعی بیشتر است...

مرد عاشق تا وقتی ازدواج نکرده نا تمام است وقتی که ازدواج کرد کلأ کارش تمام است!
  
ما همون ملتی هستیم که وقتی بمیریم هم،باید از اون دنیا به مامانمون زنگ بزنیم بگیم "رسیدیم" !!

اگه می دونستم سرنوشت ما رو کی می بافه حتما ازش می خواستم مال منو کلا بشکافه

ای کاش زندگی هم دنده عقب داشت.

از آدمها بت نسازید؛تا مجبور نشوید یک روز آنها را بشکنید!

پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، پيروزی آنست که بعد از هر زمين خو ردنی برخيزی


براي اداره كردن خويش ، از سرت استفاده كن . براي اداره كردن ديگران ، از قلبت


همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد

از برنارد شاو پرسیدند : " از کی احساس کردی پیر شدی ؟ " گفت : " از وقتی به یک خانم چشمک زدم ، بعد ان خانم از من پرسید, آشغالی رفته تو چشمتون ؟"


اگر خدا روبروی ما باشد وما را به راه راست هدایت کند, انسان باز هم گمراه میشود ، چون سمت راست خدا می شود سمت چپ ما !


برهنه خوشحالبه انتخاب الیزا شادنیا

پاسبان مردی به راهی دید و گفتا کیستی ؟
گفت : فردی بی خیال و فارغ و آزاده ام

گفت : از بهر چه می رقصی و بشکن می زنی ؟
گفت : چون دارای شور و شوق فوق العاده ام

 گفت : اهل خاک پاک اصفهانی یا اراک ؟
 گفت : اهل شهر آباد و خوش آباده ام

گفت : خیلی شاد هستی ، باده لابد خورده ای
گفت : هم از باده خور بیزارم ، هم از باده ام

گفت : از جام وصال نازنینی سرخوشی ؟
گفت : از شهوت پرستی هم دگر افتاده ام

 گفت : پس شاید قماری کرده ای ، پولی برده ای
 گفت : من در راه برد و باخت پا ننهاده ام

گفت : پولی از دکان یا خانه ای کش رفته ای ؟
گفت : دزدی هم نمی چسبد به وضع ساده ام

گفت : آخر هیچ سرگرمی نداری روز و شب ؟
گفت : سرگرم نمازو سجده و سجاده ام

گفت : لابد ثروتی داری و دلشادی به پول ؟
گفت : من مستضعف و مسکین مادر زاده ام

گفت : آیا راستی آهی نداری در بساط ؟
گفت : خود پیداست این از وصله ی لباده ام

گفت : گویا کارمند ساد ه ای یا کارگر ؟
گفت : بیکارم ولی از بهر کار آماده ام 


گفت : بیکاری و بی پولی ؟ پس این شادی ز چیست ؟!
گفت : یک زن داشتم ، اینک طلاقش داده ام


*************

تفریح جوانان * هم * کیشمان در اسرائیل
به انتخاب الیزا شادنیا
Flash Mob Israel

تفریح تاسف اور جوانان * هم * وطنمان در ایران به انتخاب مژگان هارونی
ØضÙÛت در گرÙ٠اÛÙترÙØªÛ ÙÙصÙر ÙÛاÙت

      • شاباجی خانم و گوگوش در اجرای مشترک برنامه نوروزی سی و چند سال پیش ( زمان اون یکی خدا ) در رادیو ملی ایران

*************ننه جون قاچاقچي
به انتخاب الیزا شادنیا
Eliza Shdnia
بعضیها باورشان نمی شود که دیگر باز نشسته شده اند
این خانم ۹۴ ساله سعی در رد کردن غیر قانونی ۱۰/۴۵ پاوند علف دخانیاتی « ماری جوانا » به داخل امریکارا داشته که در پاسگاه مرزی « نوگالس در ایالت اریزونا » بعد از جستجوی بدنی بازداشت میشود و ......  
She was caught at the Nogales ,  AZ , port of entry with 10.45 lbs of marijuana.
She is 94 years old.
Some just don't know when to hang it up and retire???? 


cid:1.541572821@web31811.mail.mud.yahoo.com
cid:2.541572822@web31811.mail.mud.yahoo.com
cid:3.541572822@web31811.mail.mud.yahoo.com

cid:4.541572822@web31811.mail.mud.yahoo.com
cid:5.541572822@web31811.mail.mud.yahoo.com
cid:6.541572822@web31811.mail.mud.yahoo.com

Mullah Burger
ملا برگر
به انتخاب نازنین


**********


***************
Iranian parliament hard at work!
Mojgan Harouni
مژگان هارونیاعضای زاید مجلس اسلامی در حال بررسی اوضاع در هم ریخته سیاست خارجی، بودجه، فرار مغزها، حقوق بشر، ازادی های اجتماعی و فردی و رسانه ئی، و چکونگی بیشتر با ابروی ایران و ایرانی بازی کردن هستند! 
 خوب نگاهشان کنید  و به زبان خودشان به انان بگوئید « المغفرة! »


http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(1).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(2).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(3).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(4).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(5).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(6).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(7).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(8).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(9).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(10).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(11).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(12).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(13).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(14).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(15).jpg
http://majid-ar.parsaspace.com/img/majles/maj1%20(16).jpg************** 
ًیک روز رمضان در مسکو
One Day Of Ramadan In Moscow
I. S. Shadmehr
الف. صاد. شادمهر


*******************

درمان پنج بيماري با پوست هندوانه !
مهسا سلیم

تحقیقات نشان داده اند که پوست هندوانه براي معالجه پنج بيماري موثر استبه گزارش خبر گزاریها، محققان دریافته اند که با استفاده صحیح از پوست هندوانه مي توان براي بهبود افزايش فشار خون مزمن ، التهاب كليه ، بيماري ادرار ، تشنگي مفرط و خشكي مزمن استفاده كرد. محققان مركز مطالعات طبيعي چين با انجام آزمايش هاي گسترده خود طي ۳  سال و بررسي نتايج استفاده از پوست هندوانه در ۹ ميليون بيمار از ۳۱ استان چين ، به اين نتيجه رسيده اند که بيماران افزايش فشار خون مي توانند پوست هندوانه را خشك كرده، پس از آن خشك شده آن را بكوبند و به اندازه  ۲۰ گرم در آب بگذارند تا به درجه جوش برسد و پس از آن به مدت يك ماه بدون وقفه از آن استفاده كنند. محققان گفتند طب سنتي در پيشرفت طب جديد بسيار مي تواند راهگشا باشد!
****************

هنوزم از اون روزا ( چه خوب ، چه بد ) چیزی یادتون میاد ؟
Do You Still Remember Those ( Good Or Bad ) Days?
 داریوش ستاره
Daryoush Setarehlifem020
lifem038
lifem075


Not To Forget These Days At Least

اقلأ این روزا یادمون نره


چند تا جوک
به انتخاب پرویز ف
احمدی نژاد زنگ میزنه به مخابرات میگه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه
میشه لطف كنید از اون طرف یه کم بکشیدش

یه روزرفسنجانی میخواسته با قطار بره مشهد، وقتی میره تو كوپه از مسافر
روبرویش میپرسه به سلامتی شما دارین برمیگردین؟

به مصباح یزدی ميگن بلدي انگليسي شماره ها رو بگي؟ميگه:
کاري نداره، وان، تو، تري، فور، فايو، نعوذبالله سکس

به فرمانده کل سپاه انقلاب سردار جعفری  ميگن ميدوني چرا اسم اين خيابون وليعصره
 ميگه اخه صبح و شب هيچ
خبري نيست ولي عصر بيا ببين چه خبره
 خامنه ئی که معرف حضورتون هست؟ یه روز جلوي آيينه وايساده بود و از اونی که تو ایینه میدید میپرسید
: جون داداش من تو رو يه جا ديدم.
بعد از چند مرتبه اخرش کمي فكر كرد و گفت:
 آهان تو رو توي سلموني ديدم

به احمد جنتی امام جمعه ميگن شما آشغالاتون رو تو چي ميريزيد
 ميگه لاي نون
ميگن لاي
نون؟
 ميگه نميدونم لاي نون يا ناي لون

یکی از اون امام زده شده ها تو ماشینش با صدای بلند یه آهنگ عربی گذاشته بود 
 بهش گیر می دن می گه:
ای بابا! نمی زارید تو این ماه محرم یه قرآن شاد گوش بدیم

احمدی نژاد به خاطر ری...ده مونهائی که در امور اقتصادی کشور زده در به در به دنبال پول میگرده یه روز همینطوری که تو خیابون سرش پائین بوده میرفته یه اسکناس ۲۰۰ تومنی  پیدا می کنه که وسطش سوراخ بوده ..
ناراحت اونو پرت میکنه به یه ور و میگه
ای بخشکی شانس حالام که یه پولی پیدا کردیم وسطش گوشه نداره

 
بچه برای اولین بار یه اخوند میبینه میپرسه : آقا ببخشید... خیلی خیلی عذر
میخوام..شرمنده.. روم به دیوار.. اسمتون چیه؟
لاخونده شاکی میشه، میگه: ایطور که تو پرسیدی، اسمم « انه » دیگه

لاریجانی زن ژاپني ميگيره هر پنج دقيقه بهش ميگه
خب خوابت مياد برو بگي بخواب
از یه لباس شخصی می پرسنن شغلت چیه؟
می گه: یه اطلاعاتی هیچ وقت شغلشو به کسی نمی گه


***********


زندگی ؟ LIFE 


به انتخاب الیزا شادنیا


Submitted by Eliza Shadnia
Three things in life that
 are never certain
سه چیز در زندگی پایدار نیستند

Dreams
رویاها

Success
موفقیت ها

Fortune
شانسThree things in life that, one gone never come back
سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

Time
زمان

Words
گفتار

Opportunity
موقعیتThree things in human life are destroyed
سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند

Alcohol
الکل

Pride
غرور

Anger
عصبانیتThree things that humans make
سه چیز انسانها را می سازند

Hard Work
کار سخت

Sincerity
صمیمیت

Commitment
تعهدThree things in life that are most valuable
سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

Love
عشق

Self-Confidence
اعتماد به نفس

Friends
دوستانThree things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

Peace
آرامش

Hope
امید

Honesty
صداقت


Happiness in our lives has three primary
خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

Experience Yesterday
تجربه از دیروز

Use Today
استفاده از امروز

Hope Tomorrow
امید به فردا

Ruin our lives is the three principle
تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

Regret Yesterday
حسرت دیروز

Waste Today
اتلاف امروز

Fear of Tomorrow
ترس از فردا********* 
به انتخاب گلی فریور
download.jpgdownload.jpg


download.jpg


download.jpg

هفته زیبائی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information