11.24.2010


امریکا 

فریدون شیبانی
رئیس کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای نسبت به تشدید اختناق و سرکوب در ایران،  اظهار نگرانی کرد .خانم ناوی پیلای درمورد فشارهای زیادی که به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی وارد می شود، صحبت کرده و توضیح داده است که من بویژه نگران پرونده نسرین ستوده هستم .
واکنش جمهوری اسلامی به ضرب الاجل گامبیا
کاوه قریشی
 در ایران اسلامی «وضعیت زنان فاجعه‌بار است» 
به خاطر ضبط شرکت لبنیاتی پاک در ۳۰ سال پیش


عبادی کمپانی اریکسون را به کمک در
کنترل مکالمات در ایران متهم کرد

مقاله فاکس نيوز درباره دشواری مصالحه با ايران


مقاله اکونوميست درباره طرح پرخطر کاهش يارانه ها

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information