11.28.2010ایران

حقوق بشر
گلف نيوز و کارنامه حقوق بشر ايران


همسررئیس سازمان حقوق بشرکردستان در مصاحبه با روز:
کاوه قریشیسیاسی داخلی
بولفضل قدیانی :
بهرام رفیعی
<object width="512" height="400"><param name="movie" value="http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf">param><param name="allowFullScreen" value="true">param><param name="allowScriptAccess" value="always">param><param name="FlashVars" value="playlist=http%3A%2F%2Fwww%2Ebbc%2Eco%2Euk%2Fpersian%2Fmeta%2Fdps%2F2010%2F11%2Femp%2F101127%5Fl50%5Fasian%5Fgames%5Firan%2Eemp%2Exml&config_settings_showPopoutButton=true&config_settings_language=fa&config_settings_showFooter=true&">param><embed src="http://www.bbc.co.uk/emp/external/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="512" height="400" FlashVars="playlist=http%3A%2F%2Fwww%2Ebbc%2Eco%2Euk%2Fpersian%2Fmeta%2Fdps%2F2010%2F11%2Femp%2F101127%5Fl50%5Fasian%5Fgames%5Firan%2Eemp%2Exml&config_settings_showPopoutButton=true&config_settings_language=fa&config_settings_showFooter=true&">embed>object>


 اسرائيل
در آستانه دیدار رسمی نخست وزیر لبنان از ایران، آگاهان سیاسی در بیروت   گفتند که سعد الحریری در گفتگوهایش با سران جمهوری اسلامی خواستار آن خواهد شد که ایران به حفظ ارامش و ثبات در لبنان یاری رساند و حزب الله را مهار کند

جهان

گوناگونNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information