11.30.2010
۲۹ اپریل۲۰۱۰تامیر پاردو متولد ۱۹۵۶ (دوشنبه) از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیراسرائیل به عنوان رئیس جدید سازمان جاسوسی این کشور (موساد) معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری ها پاردو  ۵۴ ساله یک جاسوس کهنه کار اسراییلی است که روز گذشته از سوی نتانیاهو به عنوان جایگزین مئیر داگان رئیس سازمان موساد که قبلأ معاونت او را به عهده داشت معرفی شد.
پاردو پیشتر به عنوان افسر ارتباطات در واحد نیروهای ویژه *  سایرت ماتکال * مشغول به فعالیت بود. وی عضو واحدی تحت فرماندهی یوناتان نتانیاهو (برادر بزرگتر بنیامین نتانیاهوبود که در عملیات انتبه که منجر به ازادی اسرای اسرائیلی که توسط هواپیما ربایان فلسطینی گروگان گرفته شده و به ان محل  (Entebbe) در کشور اوگاندا برده شده بودند شرکت داشت. در این عملیات که بیشتر به نام * عملیات انتبه * مشهور است برادر بزرگ نتانیاهو نخست وزیر کنونی * سرگرد یونی نتنیاهو * در این عملیات کشته شد. پاردو از دوستان خانوادگی و نزدیک نتانیاهو نیز محسوب می شود.

300.jpg
                                                       
وی بعد از پایان خدمت اجباری در ارتش به سازمان موساد ملحق شد و در موقعیتهای فنی و تخصصی شرکت می کرد. وی ارتقای درجه یافت و به عنوان رئیس دفتر "کشات " سازمان مسئول عملیاتی از قبیل دریافت اطلاعات الکترونیکی از طریق روشهای  استراق سمع و عکاسی انتخاب شد.
وی در سال ۲۰۰۵ نامزد تصدی پست شماره دو سازمان موساد شد ولی انتخاب نشد. مئیر داگان رئیس وقت موساد وی را به ارتش معرفی کرد تا به عنوان مشاور عملیات رئیس ستاد مشترک وقت اسراییل مشغول به فعالیت باشد. وی پس از آن در طول جنگ لبنان ۲  ارتش دفاعی اسرائیل * تسهل * نیز مشغول به خدمت بود و سپس داگان مرد شماره دو موساد را برکنار کرد و دوباره « پادرو » را به موساد برگرداند.
وی به این امید که بعد از بازنشستگی داگان رئیس جدید موساد می شود مدتی سازمان موساد را رها کرد و به کار تجارت پرداخت تا اینکه نتانیاهو روز گذشته وی را به عنوان رئیس جدید موساد معرفی کرد.
وی متخصص در زمینه مسایل ایران و برنامه هسته ای آن است.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information