12.13.2011


   ۳۰۰ روز گذشت   
طرحی از نیک اهنگ کوثر


تنـــه نـــزن

تا انفجار بعدی
********************
طنــــــــــز
ابراهیم نبوی


آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد دیروز گفت: " سرنگونی بهپاد آمریکا را امام زمان مدیریت کرد." اسماعیل کوثری، نماینده مجلس اظهار داشت: " بهپاد اگر نظامی بود، به پایگاههای آمریکا حمله می کردیم." آیت الله مقتدایی گفت: " کشف هواپیمای آمریکا از برکات عزاداری مردم بود." آیت الله کاظم صدیقی فرمود: " شکار هواپیمای آمریکایی پاداش عزاداری مردم بود." سپاه پاسداران اعلام کرد برای سقوط سایر هواپیماهای آمریکایی مراسم محرم امسال به مدت دوازده ماه تمدید می شود. کل یوم عاشورا، کل شهر محرم. ادامه 


کارتــــــــــون
نیک اهنگ کوثر / روز ان لاین
ایران اسلامی و رد اتهام همکاری با القاعده 
اگر این کانال جمهوری اسلامی با لهجه صریح و زبان آذربایجانی ارزش های اسلامی را تبلیغ می کند، برای خود آذری های ایران هم با همین زبان تبلیغ کند، چرا برای لنکران، باکو و دیگر مناطق آذربایجان پخش می شود، اما برای مردم تبریز، خوی و غیره پخش نمی شود؟ اگر از تبعات آن می ترسند، برای مردم ما هم پخش نکنند"
علی حس اف، ، مدیر بخش سیاسی و اجتماعی نهاد رئيس جمهوری اذربایجان
ایران اسلامی خواستار No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information