7.23.2012کشتی به سبک جمهوری اسلامی ، طرحی از توکا نیستانی

*****************
تنه نزن : من خبر زیر را با اشک چشم میفرستم

گزارش ترکیش ویکلی از کارزار اینترنتی
نیک آهنگ کوثربازداشت های خانوادگی شهروندان بهایی
فرشته قاضی

فرشته قاضی

طنــــــــــــز
ابراهیم نبوی
گزارش های غیرقابل تائید از یک درگیری خون آلود در کره شمالی خبر می دهد. تقریبا هیچ انسان زنده یا مرده ای برای تائید یا تکذیب این خبر تاکنون دیده نشده است. براساس همین گزارش که نه منبع دارد و نه دلیلی برای وقوع آن وجود دارد، در یک درگیری مسلحانه در کره شمالی که به دنبال برکناری رئیس ستاد ارتش این کشور رخ داد، دهها سرباز کشته شدند. منابع آگاه گفته اند که احتمالا نام رئیس سابق ارتش کره شمالی "ری یونگ هو" یا "وان تی یون" یا "مان یونگ چون" یا "یانگ من هو" یا یک چیز دیگر بوده است. هیچ مقام نظامی یا غیر نظامی در مورد اینکه در کره شمالی ارتش وجود دارد، یا اصولا چیزی جز ارتش وجود دارد، اظهار نظری نکرده است..ادامه 
اسرائیل اعلام کرد که احتمال مداخله نظامی این کشور در سوریه منتفی نیست. به گفته ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در صورتی که دمشق تسلیحات شیمیایی یا موشکهای خود را به حزبالله در لبنان ارسال کند، اسرائیل وارد عمل خواهد شد.
وزیر دفاع اسرائیل در روز جمعه (۲۰ ژوئيه/۳۰ تیر) در یک گفتوگوی تلویزیونی تصریح کرد که دستورات لازم در این زمینه را به نظامیان کشورش داده است. به گفته باراک «ارتش اسرائیل موظف است که خود را برای چنین زمانی آماده کند».
صدها کامپیوتر کشور در معرض حمله سایبری
شیرین کریمی

آمار جنجالی کارشناس فرقههای نوظهور
نیما فرح آبادیعکس، فراریان برمه را به کشورهای همسایه راه میدهند

روز خوبی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information