8.30.2012
به روز شده در
 تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر
 با ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۱

«رژیم مرگبار ملاها، خیلی وقت است که از تمام خطوط قرمز عبور کرده و ما هر گونه اقدامی که به چنین رژیمی مشروعیت بخشد را محکوم می کنیمدنیای غرب و سازمان ملل باید تحریم را ادامه دهند و رژیم ایران را مادامی که آنها برنامه اتمی خود و تروریسم بین المللی که در بلغارستان، بانکوک، آذربایجان و غیره را شاهد آن بودیم، ادامه می دهند، تحریم کنند

نتانیاهو: «امروز در تهران نمایندگان ۱۲۰ کشور تهمت نا روا و تحریک آمیز علیه کشور اسرائیل را شنیدند و سکوت کردنداین سکوت باید متوقف شود. بدین ترتیب، من به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهم رفت و با صدائی واضح حقیقت در باره رژیم تروریستی ایران که بزرکترین تهدید علیه صلح جهانی است را برای جهانیان بازگو خواهم کرد

گزارش نیویورک تایمز
از اجلاس غیرمتعهدها


گزارش اگزمینر از عامل تازه ای
 برای تیرگی روابط دو کشور
نوشته علی مهتدی

تنه نزن، کامنت در باره مقاله بالا
بادرود میخواستم به اقای علی مهتدی که مقاله بالا را به نگارش دراورده اند توصیه کنم بهتر است در هر جائی که مجبورند نام کشورمان را ببرند  از واژه منحوس « جمهوری اسلامی » به جای * ایران * استفاده کنند و نام ایران و ایرانی پاک را به ان وسیله ناپاک ننمایند. دوم انکه بعد از گذشت ۳۳ سال از اشغال کشورمان توسط مزدوران گذشته و حال و اینده ئی که   اکنون بر ان حاکمند و بنیاد حاکمیت انان بر مبنای تنفر و خشم و زورگوئی و قساوت نهاده شده دیگر جای شکی  برای هر عقل سالم و یا ناسالمی که ححب وطن دارد باقی نمانده که ایرانمان را به سوی بیراهه کشانده اند و جای دوست ( اسرائيل از همه چیز برترین ) را با جای دشمن ( سوریه ، حزب الله ، حماس ، ونزوئلا ،  و تمام کشورهای  ... ) عقب مانده و ورشکسته و تروریست به عمد عوض کرده اند. نباید تاریخ را فراموش کنیم از جمله انکه درز اوایل و در اواسط انقاب خمینی این . ناکسان مزدور فلسطینی بودند که سینه و چشم و سر و وطندوستان را اماج گلوله ها و شکنجه های وحشیانه قرار دادند و هنوز هم میدهند . دلمان به حال وطن ذلیل شده مان بسوز تا برای تروریستهای مزدور جمهوری اسلامی ، صوابش به مراتب بیشتر است


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information