11.04.2014

دیپلمات بشر دوست ایرانی * عبدالحسین سرداری *


تنـــــه   نـــــزن           טאנה  נאזאן     Tanehnazan


عبدالحسین سرداری، کنسول ایران در پاریس در سال ۱۹۴۰
..................مرحوم هویدا * دائی * داشتخمینی و خلخالی و خامنه ئی و جنتی

 و احمد خاتمی و رفسنجانی و مصباح و  

حسین شریعتمداری  و احمدینژاد و  .. و .. هم 

دائی جان داشته و یا هنوز دارند 

که بقربانشان بروند

اما از کجا تا کجاست فاصله

 *‌حیثیتی *

که  بین انان است


هم زمان با نسل کشی يهوديان به وسيله رژيم آلمان نازی به رهبری


آدلف هيتلر، مردان و زنان شرافتمند و شجاعی با به خطر انداختن 


جانشان زندگی همنوعان خود را نجات می دادند. 


گالری «اسپاس ماگ» در بروکسل، پايتخت بلژيک با برپايی نمايشگاهی

به نام درستکاران * ياد اين افراد را گرامی داشته است.

اکثر کسانی که در اين نمايشگاه از آنها نام برده شده است، شخصيت 

های کمتر شناخته شده، مسلمان و اهالی کشورهای خاورميانه هستند.

 در ميان نجات دهندگان شهروندان يهودی از اردوگاههای مرگ ( هالوکاست ) ،« انجا هائی که نکبتیهای جمهوری جهل و خون اسلامی انکارشان کرده و شمار


قربانیان این حادثه شوم و دردناک را خیال پردازیهای پول خون طلبانه و طماعانه


 صیهونیستها مینامند! »،  نام * عبدالحسين سرداری  * 


( دائی شادروان امیر عباس هویدا نخست وزیر

ایران در زمان شاهنشاه فقید ایران محمد رضا پهلوی ) 


ديپلمات ايرانی و مسئول امور کنسولی ايران در پاريس در سال ۱۹۴۰ ميلادی


 نیز به چشم می خورد. بر اساس تحقيقات انجام شده، اين ديپلمات توانسته


است از فرستادن کم و بيش ۲۰۰۰ شهروند يهودی به سوی کوره های آدم


سوزِی جلوگيری به عمل اورده و زندگی تازه ای به آنها هديه دهدبه بهانه این رویداد گزارشی از زندگینامه این بزرگ مرد نسل* کورش بزرگ * که توسط میترا  فرهمند گزارشگر رادیو 

فردا در اسرائیل تهیه شده را به عاریت گرفته ایم تا  به پاس 

قدردانی از ان دیپلمات مسلمان فرهیخته و اشنائی با او که 

متاسفانه برای اکثر ما ایرانیها چهره ئی ناشناخته میباشد 

را بخوانیم و تا انجائی که میتوانیم نیز انرا در دسترس 

دیگران قرار دهیم 

عبدالحسین سرداری، کنسول ایران در پاریس در سال ۱۹۴۰2 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information