12.12.2014

Mailing 12 . 13 . 14

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazanلطفا توجه بفرمائید

 Attention Please

שימו לב בבקשה


To Find The Latest Of World News
and Other Interesting Materials In
3 Languages Of
( English, Farsi and Hebrew ),
Please Visit Our Site
Every Day!


*********

لطفا هر روز برای یافتن مطالب تازه تر

سری به سایت سه زبانه

انگلیسی، فارسی و عبری بزنید

مسلما در یکی از این زبانها! موضوع تازه ئی 

 را برای دیدن و یا خواندن پیدا خواهید کرد 

********

תבקרו בבקשה
את האתר שלנוכל יום, כדי למצוא
חדשות מעודכנות מארץ ומעולם
ביחד עם נושאים מעניינים אחרים
תודה
*************

Begins 25 Kislev
Ends 2 Tevet or 3 Tevet
Sunset, December 16 to
 nightfall, December 24************************


********************


  • * خنـــــوکــــــا *

چهار شنبه شب بیست و پنجم

 ماه کیسلو برابر با هفدهم 

ماه  دسامبر ۲۰۱۴ میلادی

و بیست و ششم اذر ماه ۱۳۹۳ 

در ایران اشغالی
 اولین شب روشن کردن

 شمعهای عید پر شکوه

* نور و ازادی *

 * خنوکا *

   را با همه شبهای دیگر ان

 به همه شما عزیزان 

 تبریک میگوئیم

زن از نگاه انوره دو بالزاک

انتخاب شیرین ناز فرهمندحساسیت، عشق، تحمل و فداكاری، زندگی زن را تشكیل می دهد.
جملات بسیار زیبای اونــوره دو بالــزاك

مادر، یگانه موجودی است كه حقیقت عشق پاك را می شناسد.
جملات بسیار زیبای اونــوره دو بالــزاك

ادامه در داخل صفحه

تنه نزن / متوجه نمیشود شد که ایا سازمان ملل از کجا میداند
که اسرائيل دارای قدرت اتمی است و برای جلوگیری از
استفاده از ان باید با سازمان ملل و سازمان بین
المللی انرژی هسته ئی قرارداد امضا کند که نه هرگز باید انرا
داشته باشد و در صورت برخورداری از ان نیز نباید انرا مانند
کره شمالی و جمهوری اسلامی و سوریه تهدید بر بخشی و یا بر
علیه تمام دنیا از ان استفاده تبلیغاتی و یا ابزاری بنماید!.
اسرائیل تاکنون با تمام مخاطراتی که این کشور از بدو پیدایش
دوباره اش تا کنون و تا « فردای فرداها ! » نیز از جانب
دشمنان منطقه ئی و یا غیر منطقه ئی داشته و خواهد داشت
هرگز برای پیروزی و تفوق بر دشمن از ان استفاده نکرده که
دفعه دومش باشد؟!.بهتر است سازمانهای جهانی بویژه
سازمان ملل و سازمان انرژی هسته ئی
توجهشان را روی کشورهائی بگذارند که
علنا کشورها و ملهای دیگر را تهدید به نابودی با استفاده از
« بمب اتمی »
میکنند!.
اسرائیل جای خودش را دارد و جمهوری اسلامی جای خودش را،
سازمان بین المللی انرژی اتمی بهتر است حواسش را
جمع تهدیدات تازه جهانی که هر روز با لباسی جدید به بازار میاید
بکند و انانرا بیابد و از انان بخواهد که پیمان منع استفاد
از سلاحهای اتمی را امضا کنند و نه اسرائیل
 رعایت موازین حقوق بشر در جمهوری اسلامی
نقابداران حکومتی در جمهوری نا انسان اسلامی

ارازل و اوباش دستگیر شده را در شهر می چرخانند

آنها را در حضور جمعیت و برای عبرت مردم

( ترعیب مردم! )

تحقير میکنند، علف و برگ درختان را به انان می

خورانند و کتکشان میزنند که صدای گاو

و گوسفند از خودشان بیرون بیاورند .... اری

اگر انان میتوانند که در ملا عام اینگونه اعمال

غیر انسانی را به این سادگی بر بازداشت

شده گان ( به هر اتهامی! ) انجام دهند! تصور

کنید که در پشت دربهای بسته شکنجه گاه

هایشان چه بر سر مردم بیچاره می آورند

به انتخاب بهمن تهرانی

************


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information