1.14.2015

برهای تروریستی در پاریس و اتفاقات بعد از ان ۴
David Fakheri
داوید فاخری

דוד פאחרי
طرحی از نیک اهنگ کوثر
عاقبت تشویق یهودی و یا اسرائیلی ستیزی


Photo: Gil Yohanan

تاریک ترین روزهای فرانسه که در حوادث 
جنگ جهانی دوم بر ان گذشت اینک بار
نه تنها بر انان بلکه بر سرنوشت همقاره
 ایهایشان و دیگر کشورهای جهان نیز سایه افکنده
ایا تا چه اندازه اروپا در اشائه دادن یهودی
 و یا اسرائیلی ستیزی که بیشتر از جانب طبقه
 اکادمیک و رسانه ئی ان کشورها انجام میگرفته 
مسبب تشویق انجام اعمال تروریستی بوده اند
 اکنون خود انان بهتر از همه بر ان واقف شده اند.
 مثل بسیار زیبا و اموزنده ئي در زبان شیرین
 فارسی هست که میگوید : * ماری را که برای نیش
زدن به دیگران در استین خود نگاه میداری 
عاقبت دست خودت را خواهید گزید! * امیدواریم 
جهان از بروز حوادث تروریستی اخیر که به
 قیمت جان ده ها تن انجامید 
درس کافی گرفته باشد 

در هفته اول ژانویه ۲۰۱۵ میلادی مسلمانان تروریست 
با حملات ناجوانمردانه به دفتر  نشریه ئی فرانسوی
 در پاریس و هم چنین به یک سوپرمارکت متعلق به
 یهودیان  دست به کشتار  بیست تن از افراد پلیس،
 کارمندان ان مؤسسه و مشتریان و کارمندان ان 
.سوپرمارکت زدند
 این تاخت و تاز وحشیانه تروریستی صدر اسلامی
چنان مورد تنفر و نکوهش مردمان متمدن کشورهای 
ازاد جهان قرار گرفت که انان را بر ان داشت تا  
رهبران انان با شرکت در یک راهپیمائی جمعی و 
گسترده با دیگر رهبران جهان ازاد و متمدن در
 پاریس مبارزه مشترک خود با تروریسم جهانی
 که در راس انان  تروریستهای اسلامی قرار دارند 
 د


نفر جلو به عنوان مهدی نوروزی معرفی شده است

\نفر جلو به عنوان مهدی نوروزی معرفی شده استیکی دیگر  از اختراعات شگفت انگیز اسرائیل در زمینه تکنولوژی 
* میز تحریر روی پوست! *


در۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ درنهایت شگفتی وناباوری 
مردم ایران،روزنامه ها با بزرگترین تیترتاریخ 
مطبوعات ایران،خبردادند که «شاه رفت ادامه   
روزی بود روزگاری بود 
پادشاهی بود که ... 
و اوبامایی هست که ... 
  

فقط براي حافظه


تاريخي
راستي اقاي اوباما كه جلو بادشاه عربستان دولا شد توجه كنه!
به انتخاب مژگان هارونی 

روزنامه آلمانی "زود دویچه" در مصاحبه با
 پروفسورحسین عسکری، استاد دانشگاه 
جورج واشنگتن، گزارشی درباره جدول
 ردهبندی کشورهایی تهیه کرده که
 "ارزشهای اسلامی را رعایت میکنند".
در صدر این جدول ردهبندی ، ایرلند، لوکزامبورگ و
 دانمارک واقع شدهاند و با کمال تعجب اسرائیل در
 مقام ۲۷ و عربستان سعودی در مقام ۹۱ قرار گرفته اند!
به انتخاب الف . صاد . شادمهر


مجسمه الهه عدالت در فرانکفورت


عکس تزئینی است

عکس تزئینی است
*****************


ـ گروه تروریستی داعش دو نفر از اعضای سرویس
امنیت فدرال روسیه (FSB) را به اتهام جاسوسی
 توسط یک نوجوان  اعدام کرد.
فیلم بسیار تکان دهنده است مواظب قلبتان باشید


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information