2.28.2015

تحلیل مواد مخدر و سیاست

پول مواد مخدر در عرصه 
سیاسی جمهوری اسلامی


 در ۱۵ فوریه ۲۰۱۵  وزیر کشور جمهوری اسلامی  
در ایران اشغالی اظهار داشت که بخشی از پول قاچاق 

به گزارش بی بی سی فارسی این خبر فضای گسترده ئي از ابراز عقاید و دانستنیهای مردم در این باره را در پی داشت که پای ان به سایتهای اینترنتی داخل و خارج از کشور نیز گشوده شد به همانگونه که در خبرهای قبلی این گزارش را از رادیو فردا به اطلاع شما رسانده بودیم عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه گردش مالی حاصل از تجارت مواد مخدر، هر سال ۲۰ هزار میلیارد تومان (معادل دو سوم بودجه عمرانی کشوراست، تاکید کرد: "بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود."

این نخستین بار نیست که فردی با سابقه وزارت کشور، به حضور پول ناشی از قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران اشاراتی داشته استمصطفی پور محمدی نخستین وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد، در دی ماه ۱۳۹۲، با تاکید بر اینکه "از هیچ راه خلافی به هدفهایمان نمیتوانیم برسیمگفته بود: "مطمئناً ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت استهیچ منفعتی و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتماً برای کشور مضر است."
قابل تامل اینکه هفته پیش، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات ایران نیز، در جریان یک مصاحبه تاکید کرد: " اگر در جایی دیدید یک محموله قاچاقی برای وزارت اطلاعات است نباید تعجب کنید چرا که مجبورند در آنجا حضور داشته باشند تا تخلفات را کشف کنند." وی در عین حال افزودو ببینیم که چگونه به خودش حق میدهد که با کمک اطرافیانش مواد مخدر ضبط شده را به جای ان که انان را معدوم نمایند اما نکرده، تبدیل به پولشان کرده، بالا کشیده  و اب خنکی هم به رویش !.  !. «ما نمیگوییم که بچههای ما هیچ اشتباهی ندارند ولی واقع آن این است که ما نه قصد سودجویی داشتیم و نه قصد اضرار داشتیم."
مشخص نیست که اظهارات فلاحیان، لزوما به معنی اشاره به سوابق اقدامات برخی نهادهای حکومتی در زمینه قاچاق "مواد مخدرباشدبه همین ترتیب که اظهارات قبلی پورمحمدی در مورد "ترانزیت مواد مخدرهم، کلی تر از آن بوده است که لزوما بتوان بر مبنای آن، در مورد نهاد یا روندی خاص نتیجه گیری کرد.تصویر مضحک دستگیری « خرده فروشان » مواد مخدر

ایا تصویر دولتیان « عمده فروش!! » موا مخدر در کجاست


در نهایت، روز یکشنبه سوم اسفند، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در بیانیه ئی که جوابی به سر و صدای مردم اگاه و معترض به امور کشورمداری هیئت سینه زنی علی خامنه ئی باشد که در ایرنا ( خبرگزاری رسمی جمهوری جهل و خون اسلامی ) به چاپ رسانده بود چنین اظهار شده  «رسانه های معاند و مغرض با تحریف و وارونه کردن اظهارات وزیر کشور حکم به قطعیت وقوع این هشدار داده و در راستای ماموریت شایعه پردازی و کینه توزی علیه نظام جمهوری اسلامی در جهت منافع گردانندگان خود ایفای وظیفه کردند و این ادعای کذب را که وی خبر از آلودگی عرصه سیاسی ایران به پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر داد، بازتاب دادند و دستمایه تحلیل و تفسیرهای دلخواه کردندکه منظور از اظهارات دیروز وزیر کشور این بوده که "چنانچه گردش ناسالم مالی قاچاق مواد مخدر در هر حوزه ای از جمله سیاست ورود پیدا کند، منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد"، و نه اینکه لزوما چنین اتفاقی افتاده باشد.
ولی با وجود همه این احتیاط ها، به سختی می توان تصور کرد که اظهارات دیروز وزیر در مورد ورود پول قاچاق مواد مخدر به سیاست ایران، تنها بیان نوعی "احتمال فرضیبوده است.
آنچه از وزیر کشور نقل شده این است که "بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود". این خبر، ظاهرا صریح تر از آن است که توضیح امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر، آن را از حافظه افکار عمومی پاک کند.No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information