6.26.2015

* תורה והפטרה * חקת *


******************


פרשת חוקת
בפרשה אירועים רבים:
  • הציווי לקחת פרה אדומה, שאת האפר של השריפה שלה יוסיפו להכנת מים לטיהור טמאי מת. 
  • בסיפור 'מי מריבה' מתלוננים ישראל שאין להם מים. משה ואהרון מכים את הסלע, ויוצאים מים. אך משה ואהרון נענשים – הם לא ייכנסו לארץ. לפי הכתוב, הסיבה לא לגמרי ברורה.
  • במסעם ישראל מגיעים לארץ אדום, אך מלך אדום אוסר עליהם לעבור בארצו.
  • אחר כך, מתואר מותו של אהרון בהור ההר לעיני כל העדה. ישראל שוב מתלוננים, וה' שולח בהם נחשים. אחרי שהם מבקשים ממשה להתפלל בעדם, עושה משה נחש מנחושת וכל הרואה אותו, נרפא. 
  • גם סיחון לא נותן לבני ישראל לעבור בגבולו, ואף יוצא למלחמה נגדם. ישראל יורשים את ארצו, וכך גם עמו של עוג מלך הבשן.
מקבלים שבת
 פרשת חקת
 עם צבי יחזקאלי

השלום הוא דבר נפלא, אולם הוא
 לעולם איננו מתרחש מעצמו. לעיתים,
 אפילו אנשים שבאמת היו רוצים להשלים 
ביניהם, זקוקים למעט עזרה. אהרון הכה
ן היה אחיו של משה רבנו. הוא התפרסם
 בקרב העם היהודי, בעיקר בשל ...


בפרשת השבוע הזה אנחנו לומדים 
להימנע מדקדקנות-יתר, ולא ל
ות קנאים לרכושנו. כשביקש עם
 ישראל מהאדומים ומהאמוריים 
רשות לעבור דרך שטחיהם בדרכו
 לארץ ישראל, תוך הבטחה לא
 לגרום לנזק ואפילו לשלם בעד 
רשות
הפטרתה של פרשת חקת עוסקת בספור יפתח הגלעדי.
בבחירת ההפטרה חיפשו חכמים תמיד קשר כל 
שהוא לפרשה בדרך כלל קשר ענייני ולעתים קשר
 של מילה או מוטיב. הקשר בין פרשת "חקת
והפטרתה ענייניהפרשה עוסקת במנהיגות
 וכשליה וההפטרה עוסקת במנהיגות וכשליה מגזין שבועי
"כמה כוח רצון יש לילד הזה, כמה שמחת חיים". מתוך 

לאן תגיע הדת אם נקיים את כל מצוותיה כפשוטן
כולל "והאלילים כרות יכרתון"? אדם דתי צריך
 לחבוש שני כובעים - של המורשת ושל ההומניזם
רוחמה וייס וחבר כומר לומדים וכותבים
 בעקבות הצתת הכנסייה בצפון************

ההלכה אולי מדירה נשים, אבל תורת הסוד
 מרוממת אותן עוד יותר מהגברים. אז איך 
מגשרים על הפער? ד"ר שלי גולדברג כבר
 מזהה את המהפכה, שלדבריה מעוגנת בחזון
הנביאים כחלק מגאולת העולם:
 "מבנה השליטה הגברי בקרב המאמינים 
מוטעה ונובע מחוסר ידיעה. התורה היא
 אישה, עם ישראל הוא אישה"


קרטון יום העולמי של נשים************


התגלית החדשה (צילום: טל רוגובסקי)

התגלית החדשה


גופות על החוף ()
גופות על החוף 


מאבטחים את הזירה ()


מאבטחים את הזירה 

שוטרים בתוניסיה. המדינה הייתה תחת גל טרור לאחרונה (צילום: AFP)

אלפי תיירים מאירופה וממדינות שכנות מגיעים לעיר מדי שנה.

שוטרים בתוניסיה. המדינה הייתה תחת גל טרור לאחרונה
החוף בסוסה. אתר פופולרי לתיירים. ארכיון (צילום: AFP)


המפעל שבו אירע הפיגוע (צילום: רויטרס)

המפעל שבו אירע הפיגוע 
 (צילום: AFP)


 (צילום: רויטרס) (צילום: AFP)

  1. .
 (צילום: דודו אזולאי)
 (צילום: דודו אזולאי) (צילום: דודו אזולאי)
 (צילום: דודו אזולאי)


 (צילום: אנטולי מיכאלו)

 (צילום: אנטולי מיכאלו)

 (צילום: אנטולי מיכאלו)

 (צילום: אנטולי מיכאלו)

**************************************


שׁבוע טוב

מבורך ויפה

 לכם


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information