7.08.2015

اخبار چهان ۸شتم جولای ۲۰۱۵**************کارتون


نیک آهنگ کوثرجمهوری اسلامی اتمی
هتل پَله کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات وین

هتل پَله کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات وی

‌علی‌اکبر اعتماد


سربازان ایرانی در یک نقطه مرزی در استان سیستان و بلوچستان.

سربازان ایرانی در یک نقطه مرزی در استان سیستان و بلوچستان.


حافظ فرمانفرمائيان در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

حافظ فرمانفرمائيان در سن ۹۱ سالگی درگذشت.آقای مومویی در سال ۲۰۱۳
آقای مومویی در سال ۲۰۱۳
سیپراس همراه وزیر اقتصاد جدید یونان اوکلید ساکالوتوس

سیپراس همراه وزیر اقتصاد جدید یونان اوکلید ساکالوتوس
5


8 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information