9.03.2015

שבת שלום , פרשת כי תבוא, בעל שם טוב
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי
: "Stop your cruel oppression of the Jews." A lithograph in relation to the first Kishinev pogrom. (Library of Congress)
************
לרגל ח"י באלול, יום הולדתו והתגלותו של
 * הבעל שם טוב *,
 אנו מביאים בזה שבעה פתגמים מעובדים
 מתורתו של הבעל שם טוב.לכל פתגם משמעות עמוקה ועוצמתית לחיינו.

למה הגענו לכאן

נשמת האדם יורדת לעולם הזה וחיה שבעים, שמונים שנה כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות.
כן, יתכן שהסיבה שבגללה אנחנו כאן היא כדי לעזור ליהודי אחר. אם כן, הבה ננצל כל הזדמנות בה אנו יכולים לעזור לזולת!
ילדה נותנת צדקה לעני. ציורה של לאה רהב
ילדה נותנת צדקה לעני. ציורה של לאה רהב

איפה האדם נמצא

במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא.
לרצון יש כוח עוצמתי. גם אם לא הגעתם לרמות הרוחניות הנעלות ביותר, אל תפסיקו לרצות; תרצו באמת וכך גם תגיעו.
אהבת היהודי לתורה. ציורו של אלכס לוין
אהבת היהודי לתורה. ציורו של אלכס לוין

בכוח האמונה

כל אחד יכול לעבור על הים עם מטפחת, אם הוא רק מאמין באמונה פשוטה.
הסיפור המפורסם מספר כיצד הבעל שם טוב חצה את הנהר על מטפחת, אבל פונדקאי פשוט הצליח אף הוא לעשות זאת. האם הפונדקאי ידע לחולל ניסים? לא, אבל הוא הצליח לעשות זאת בכוח האמונה.
קריעת ים סוף. עיבוד דיגיטלי של רנדי צוקר
קריעת ים סוף. עיבוד דיגיטלי של רנדי צוקר

תמורת מצווה אחת

אפילו מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים, היה נותן את כל עבודתו תמורת מצווה אחת של ציצית.
הדבר מוכיח עד כמה נחשבות המצוות שלנו למעלה.
נפח יהודי לבוש ציצית ב"שטטל". ציורו של אדוארד גורביץ'
נפח יהודי לבוש ציצית ב"שטטל". ציורו של אדוארד גורביץ'

למה ראיתם את זה?

כל דבר שיהודי רואה או שומע, עליו ללמוד מכך הוראה בעבודת הבורא.
לא רואים דברים סתם כך. אם האלוקים סיבב את העובדות כך שתראו או תשמעו משהו, בטח תוכלו להפיק מכך מסר חשוב לחיים. מהו המסר? את זה תצטרכו לגלות בעצמכם.

חביבותו של יהודי

כל יהודי ויהודיה חביב אצל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מחביבותו של בן יחיד שנולד להורים לעת זקנתם.
תארו לעצמכם את ההורים המבוגרים שאחרי עשרות שנות עקרות זכו לפרי בטן. האם ניתן לשער את גודל האהבה שלהם לבנם יחידם? בורא העולם אוהב כל אחד ואחת מאיתנו הרבה יותר מכך, אז הבה נתייחס לכל אחד ואחת בהתאם.
אב ובנו לומדים תורה. ציורה של הילה בן יצחק
אב ובנו לומדים תורה. ציורה של הילה בן יצחק

חודש תשרי

(בכל שבת שלפני ראש חודש נהוג לברך את החודש, חוץ מחודש תשרי. אמר על כך הבעל שם טוב:)
את חודש תשרי מברך הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובכוח הברכה הזו עם ישראל מברך את שאר 11 החודשים.
מי יתן ונזכה לראות את ברכתו של הבורא בכל תחום בחיינו.
חודש אלול. ציורו של זלמן קליינמן
חודש אלול. ציורו של זלמן קליינמן

****************
"זה מגיע לו!" "זה מגיע לה!"

לפעמים אנשים שופטים אחרים בגלל מעשיהם, במיוחד כאשר קרה משהו לא טוב למישהו או מישהי שלא התנהגו בצורה ה

שבוע טוב ונעים לכם

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information