11.15.2009


فاش شد : شرکت یاهو ۲۰۰ هزار آدرس ایرانیان را به جمهور اسلامی داد

تکذیب مختصر یاهو!

امروز فاش شد، شرکت یاهو آدرس اینترنتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر ایرانی که در تظاهرات ضد دولت احمدی نژاد در شهرهای مختلف شرکت کرده بودند، بعنوان خوش خدمتی به جمهوری اسلامی داده است.
ریچارد کومان به نقل از منابع خبری خود به مطبوعات اطلاع داده که شرکت یاهو بزگترین خوش خدمتی در مقابل یک کشور دیکتاتور انجام داده و طی تظاهرات آدرس ای میل و دیگر اطلاعات اینترنتی مردم ایران را به دستگاه دولت این کشور لو داده است.
در این خبر آمده است، شرکت بزرگ اینترنتی هنگامی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت راه ورود به ایران را ببندد، فورآ دست بکار شد و مانند شرکت گوگل که در گذشته چنین خوش خدمتی ها برای دیکتاتور های دیگر کرده بود، اطلاعات لازم را به جمهوری اسلامی دادتا راه ورود خود را به سیستم ایران باز کند.
ریچارد کومان در گزارش خود مینویسد، اطلاعات مزبور را از ایرانیان نفوذی که مخالف دولت هستند و در دستگاه کار میکنند، بدست آورده است. این افراد طی مدت تظاهرات تابستان گذشته اطلاعات زیادی از خوش خدمتی شرکت یاهو بدست آورده اند و همین افراد هستند که این اطلاعات را در اختیار وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور گذاشته اند.
در خبر این افراد نفوذی آمده است، طی مدت تظاهرات اینترنت یاهو و گوگل در ایران کاملآ بسته شد. گوگل برای باز کردن سیستم خود عملی انجام نداد، در حالیکه یاهو فردی را برای مذاکراه با گردانندگان وزارت ارتباطات به ایران فرستاد تا مشکل را حل کند.
در طول مذاکرات نماینده وزارت خانه به نماینده یاهو میگوید، ما خط شما را بکلی در ایران آزاد میکنیم، بشرطی که شما آدرس کلیه مشتریان خود را در ایران در اختیار ما بگذارید. نماینده یاهو در جواب میگوید، این عمل مستلزم وقت زیادی است زیرا شامل ۲۰ ملیون آدرس میشود، جمع آوری و ارسال آن مدتها طول میکشد.
فرد نفوذی در وزارت مخابرات در خبر خود آورده است، بعد از مدتی مذاکره نماینده ایران راضی میشود، آدرس افرادی که اکانت هستند (Yahoo-Account)‌ و در ایران بلوگ دارند به وی بدهد.
بعد از این مذاکره چند ساعته، نماینده یاهو با مرکز شرکت تماس برقرار کرده و در خاتمه موافقت میکند، اسامی و آدرس این افراد را طی مدت کوتاهی در اختیار مخابرات ایران بگذارد.
بعد از پایان مذاکرات، ارسال لیست ۲۰۰ هزار مشترک یاهو، با نام افراد و آدرس آنها چند ساعتی طول میکشد. سپس ورود یاهو به ایران آزاد شده، نماینده یاهو به محل خدمت خود باز میگردد.
در اروپا گفته شد، این لیست شامل اسامی و آدرس افرادی است که طی پنج سال اخیر در ایران فعالیت از طریق بلوک داشتند، بوده است. چنانچه اوپوزیسیون ایران در خارج بتواند پرده از روی این خوش خدمتی که در واقع خیانت در امانت است بردارد، شرکت یاهو با مشکل مواجه خواهد شد و چهره فعلی خود را از دست میدهد.
کارشناسان امور اینترنتی پیرامون انتشار این خبر اظهار داشتند، خیلی عجیب است، شرکتی از یک کشور دموکراسی جهان با رژیمی معامله میکند که همه میدانیم از دیکتاتور های بزرگ است.
هم چنین گفته شد، یاهو می توانست بدون لو دادن نام مشتریان خود، مانند گوگل برای باز شدن خط صبر کند. گوگل صبر کرد و بعد از ۴۸ ساعت خط آزاد گرفت.
یاهو با لو دادن نام مشتریان خود آنهم به یک حکومت دیکتاتور، بدنام شده است.
شرکت یاهو امروز جمعه ساعت ۱۵ و ۴۵ دقیقه بوقت آمریکا بعد از انتشار این خبر در مطبوعات اعلام کرد، یاهو با هیچ فردی برای ارسال آدرس و یا نام مشتریان گفتگو نکرده و این شرکت همیشه طرفدار آزادی و حقوق انسانها بود است.
بدینوسیله یاهو با این تکذیب کوتاه نسبت به انتشار خبر مزبور اعتراض کرد.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information