12.02.2009معجزه شق القمر حضرت محمد
مورد حملات موشکی امریکا و 
صیهونیستها قرار گرفت !

فرستنده بهرام چوبینه
imgres.jpg


یعنی بعضی وقتها آدم می خواد یقه خودشو جر بده:

اسفندیار رحیم مشایی: هدف آمریکا از موشک باران کره ماه نابود کردن آثار باقیمانده از معجزه “شق القمر” حضرت محمد بوده است !!
یکی از دوستان اهل رامسر (که اتفاقا از اردوی هواداران سینه چاک ولایت و دولت مهرورز می باشد) در گفتگویی به ماجرای جالبی اشاره کرد که چند شب پیش اتفاق افتاده بود. این دوست ادعا می کرد که شب سه شنبه (دو روز پیش)، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد در یک مهمانی خصوصی اظهار کرده است که بمباران موشکی کره ماه که هفته پیش توسط آمریکا انجام شد در حقیقت یک پوشش و یک عملیان انحرافی بر یک توطئه بر علیه اسلام بوده است و هدف اصلی این موشک باران (که در آن بیش از ۴۰ موشک شلیک شده است) نابود کردن بقایای باقیمانده از معجزه شق القمر حضرت پیامبر اسلام بوده است و تحقیقات علمی تنها قسمتی از این پروژه را شامل می بوده است.
به گفته این دوست بسیجی مشایی ادعا می کرد که با توجه به پیشرفت های جدید کشورهای اسلامی و خصوصا ایران در علوم فضایی و اینکه احتمال فتح ماه توسط مسلمانان در ده سال آینده بسیار زیاد است، آمریکا با همکاری صهیونیست ها اقدام به نابود کردن آثار معجزه عظیم پیامبر در ماه نموده اند تا از مشاهده و اثبات علمی این معجزه حضرت محمد و قدرت گیری مسلمانان در جهان جلوگیری نمایند.
اینیشتین میگوید : " ۲ چیز است که انتها ندارند، اول کهکشانها و دوم حماقت بشر، البته در مورد اول شک دارم"
تا احمق و بی شعور و خرافه و حماقت و بلاهت تو این مملکت هست آدم شارلاتان و حقه باز سرش بی کلاه نمی ماند.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information