2.12.2010

כל מה שקשור לארץ
עורך
דויד פאחרי


שבת שלום

משה ולוחות הברית - גוסטב דורה
משה ולוחות הברית
תחריט
גוסטב דורה
צייר צרפתי 1830 – 1883

פרשת השבוע "משפטים": ( 1 )
להילחם במשבר משפחתי
הרב רפי פוירשטין


כך תילחמו במשבר המשפחתי

"בעולם הדינמי שלנו כדאי להשקיע מאמץ בחיפוש אחר הקבוע והיציב". הרב רפי פוירשטין סבור שדבק, הנובע משייכות שורשית, ממתן את הכוחות המפרידים בינינו לבין היקרים לנו

רוחמה וייס
צילום: גיל יוחנן

לעילוי נשמתן של שמונים מכשפות

"80 המכשפות באגדה שלנו לא הזיקו לאף אחד, אבל איימו על הממסד הגברי ובגללן עומד שמעון בן שטח לאבד את ממלכת העולם הבא שלו". רוחמה וייס על המילכוד הגברי אז והיום - בהתמודדות עם שירי יונה וולך


הרב שלמה ריסקין
צילום: גרשון אלינסון
בעקבות הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" קבעו חז"ל שיש להישפט רק בפני בית דין יהודי. האם בתי המשפט האזרחיים אינם עונים על הגדרה זו? ומהו הרציונל שמאחורי הקביעה? מאמר לפרשת משפטים מתוך הספר "אור תורה"

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information