2.09.2010مطالب مربوط به ایران جمهوری اسلامینیک اهنگ کوثر
یک روز مانده به تظاهرات ۲۲ بهمنبیدار باش برادر
بسیجی ، پاسدار ، ماّمور انتظامی ، ببین که چگونه سربازان شاه در کنار خواهران و برادران خود در انقلاب ۵۷ ایستادند و بر روی انان اتش نگشودند . امروز نیز همان است تو با سایر هموطنانت فرقی نداری و این وظیفه بر دوش توست که در کنار ان خواهران و برادران و در برابر ظلم حکومت ادمخوار اسلامی بایستی و از اب و خاک و ائینی که میپرستی به دفاع برخیزی ! .
 بدان که حکومت تنها « چند نفر » است و ملت * همه * .به زیر اتوموبیل گرفتن مردم ؟!
خامنه ئی ، بهتر است که در ۲۲ بهمن از اینگونه اتفاقات برای مردم نیفتد و گرنه تو دانی و ان « باتوم بلند اجیر فلسطینی یا سوری و یا حزباللهی لبنانی که به ایران وارد کرده ئی !! » .
Yesterday دیروز


امروز Today


Tomorrow ؟؟ فردا
ما از جنبش اصلاحات چه میخواهیم ! 
 دموکراسی فراگیر برای عموم ملت زجر کشیده ایران
بازگرداندن عزت و احترام از دست رفته کشورمان به جامعه جهانی
بازگشت تمامی ایرانیان فراری و تبعیدی از مملکت اشغال شده اسلامی به کشور
 باز پس گیری اموال خصوصی تمام کسانیکه در ۳۰ سال گذشته در مقامهائی بوده اند که توانسته اند به چپاول اموال ملی کشور مشغول باشند
بازگرداندن اموال تصاحب شده شهروندان کشور به انان 
بازگرداندن تمام حاتم بخشیهای ۳۱ سال گذشته حکومت جهل و جنون اسلامی که به کشورهای مفتخواری مانند لبنان ، فلسطین ، کشورهای امریکای مرکزی ، افریقائی روسیه و اطرافیان ان و غیره گردیده
ایجاد روابط حسنه با تمامی کشورهای عضو و شناخته شده سازمان ملل متحد
اعطای همه گونه ازادی انسانی به شهروندان کشور بشرط انکه ان ازادیها عاملی برای ازار و اذیت رساندن به حریم خصوصی دیگران نگردد

اعضای جدید جنبش سبز ایران که به کوری چشم متحجران اسلامی، خامنه ئی و احمدی نژاد خود را برای راهپیمائی ۲۲ بهمن اماده کرده اند !!و خیلی خیلی دیگر از چشم سبزان * سبز اندیش * 


از مطبوعات ایران اسلامی

این بدبخت های از ترس به خود ریده ، از خیزش مردمی ۲۲ بهمن بسوی دموکراسی که شیشه جان انان را از ان طریق در هم میشکند به ذلتی از دلقک بازی های مسخره افتاده اند که باورش برای ان «« امت همیشه در حماقت »» هم باورکردنی نیست ، نمونه هایش را ملاحظه کنید! 
تبلیغات ضد جنبش دموکراسی سبز به رهبری اقایان موسوی و کروبی از جانب حامیان تقلب و تجاوز و ستمگری حضرات خامنه ئی و احمدینژاد


و در مقابل ان ، تعریف از احمدینژاد از جانب کسانی که معرف حضور همه اند!
  تعریف احمدی نژاد:  موجودی بسیار فعال با هوش آموزشی و هوش هیجانی بالا که توانایی آنالیزهای سریع رفتاری و کلامی را داراست. که نشان از آشنایی با جامعه و زندگی در منطقه معتدله اجتماعی "قشر متوسط" را دارد. او در هوش از مرتبه بالائی برخوردار است که او را تبدیل به یک روانشناس اجتماعی کرده است !!


  


رهبر انقلاب ( رئیس دزدها ) :کسانی كه در مقابل عظمت ملت ایران در انتخابات ایستادند، از ملت نیستند ! که البته منظور از رجز خوانیهایش جز جنبش اصلاحات و سبزها نیست !!

صدای بیت خمینی هم در امد ، سید حسن خمینی نامه اعتراضی‌اش به ضرغامی را منتشر کرد

شدت گرفتن حذف خبرنگاران اصلاح‌طلب و منتقد از پارلمان با ممنوع‌الورود کردن، تهدید کردن و بازداشت کردن

آمریکا و اتحادیه اروپا درباره سرکوب مخالفان در راهپیمایی ۲۲ بهمن هشدار دادند

شبح زندگی خطرناک رهبران حزب‌الله لبنان مدتهاست که بر سر سران جمهوری اسلامی سایه افکنده است 


 بازبینی انقلاب ۱۳۵۷ از سکوی تجربه امروز * صفحه ویژه *


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information