2.12.2010 تفریحی و هنری و بعضی اوقات هم یاد گرفتنی شنبه ۲/۱۳


اطلاعیه
فرستنده جواد منش ( تهران )

+۱۸
عکس زیر تابلو اگهی پارچه ئی حاوی ادعای یک طلبکار از بدهکار خود در اصفهان رو نشون میده که چنان از دست یارو شکاره که با همه خصاصت حسابی از زیر خجالت یارو دراومده !.
خوانا نیست اما سعی میکنیم که با هم بخونیمش
جناب اقای شعبان  .... ؟؟
انتخاب شایسته و بالحق شما را بعنوان ....کش ترین دلال سیمان تبریک میگوئیم.
 ..ونی پول رفیق ، خوردن ندارد !. از طرف ف ف


البرادعی و ازانس
فرستنده الیزا شادنیا
همسایه ساده دل ما به البرادعی رئیس آژانس انرژی هسته ای برخورد میکنه و ازش میپرسه:تو واقعا دکتر هستی؟ اونم با افتخار می گه:بله من دکتر هستم.همسایه ما هم همچین با حقارت بهش نگاه میکنه و میگه:خوب بدبخت پس چرا تو آژانس ( اتوموبیلهای کرایه ئی ) کار میکنی؟
بچه حرف شنو!
فرستنده الیزا شادنیا پسره داشت گريه مي کرد.. باباش پرسيد چي شده؟ گفت: عاشق شدم! باباش گفت حالا عاشق کي هستي؟ گفت: هر کسي که شما صلاح بدوني!!

شیطونه میگه همچین بزن ! بر شیطون حرومزاده نعلت،
فرستنده مژگان هارونی
Love-Story-of-a-Young-Man

حکایت رضا شاه و اخوند عاقد !
 فرستنده مژگان هارونی
یك آقاى اهل دلى ، به رحمت خدا رفته بود و راهى آن دنیا شده بود . در آن دنیا ، در پیشگاه عدل الهى ، اعمال خوب و بدش را در ترازوى نقد گذاشتند و او را به سبب اهل دل بودنش شایسته ى آن دانستند كه به بهشت برود و فرشته اى از فرشتگان بارگاه كبریایى ، دستش را گرفت تا او را به بهشت ببرد

این آقاى اهل دل ، وقتیكه مى خواست وارد بهشت بشود ، متوجه شد كه یك آقاى پیر مرد سپید مویى ، دم دروازه ى بهشت نشسته است و شباهت غریبى به رضا شاه دارد . با خودش گفت : این آقا چقدر شبیه رضا شاه است ! فرشته گفت : خود رضا شاه اس  پرسید : مى توانم چند كلمه اى با او حرف بزنم  فرشته گفت : چرا كه نه ؟  آقاى اهل دل ، خودش را به رضا شاه رساند و سلامى كرد و گفت :
-
ببخشید كه مزاحم تان میشوم قربان ! شما توى بهشت چیكار میكنید ؟  رضا شاه گفت : والله ! ما تا همین چند سال پیش توى جهنم بودیم ، اما از بس ملت ایران گفته اند ' خدا پدر شاه را بیامرزد ' به امر الهى ما را به بهشت آورده اند آقاى اهل دل پرسید : خب ، چرا دم در نشسته اید ؟  رضا شاه گفت : والله ! از خدا كه پنهان نیست ، از شما چه پنهان ، بیست سال پیش وقتیكه ما وارد بهشت شدیم ، یك دل نه صد دل عاشق یكى از فرشتگان بهشتى شدیم ، اما قانون بهشت این است كه بدون ازدواج نمى توان به وصال هیچ فرشته اى رسید . حالا بیست سال است كه من اینجا ، دم در ، نشسته ام ، و هیچ آخوندى وارد بهشت نمى شود كه صیغه ى عقد مان را جارى كند!!
Feng  Shui
Sent by Eliza Shadnia

باغی که تو شیراز ما بود و حالا مال یه مشت لاشخور اسلامیه! یادتون میاد ؟!

ONE.  Give  people more than they expect and do it  cheerfully.  

TWO.  Marry  a man/woman you love to talk to. As you get  older, their conversational skills will be as  important as any other. 

THREE.  Don't  believe all you hear, spend all you have or  sleep all you want. 
FOUR.  When  you say, 'I love you,' mean  it.  

FIVE.  When  you say, 'I'm sorry,' look the person in the  eye. 

SIX.  Be  engaged at least six months before you get  married. 

SEVEN.  Believe  in love at first  sight.  

EIGHT.  Never  laugh at anyone's dreams. People who don't have  dreams don't have much.  

NI NE.  Love  deeply and passionately. You might get hurt but  it's the only way to live life completely.  

TEN...  In  disagreements, fight fairly.. No name calling.  

ELEVEN.  Don't  judge people by their  relatives.  

TWELVE.  Talk  slowly but think  quickly.  
THIRTEEN. When  someone asks you a question you don't want to  answer, smile and ask, 'Why do you want to  know?' 

FOURTEEN.  Remember  that great love and great achievements involve  great risk. 

FIFTEEN.  Say  'bless you' when you hear someone sneeze.  

SIX TEEN.  When  you lose, don't lose the  lesson.  

SEVENTEEN.  Remember  the three R's: Respect for self; Respect for  others; and Responsibility for all your actions.  

EIGHTEEN.  Don't  let a little dispute injure a great friendship.  

NI NETEEN.  When  you realize you've made a mistake, take  immediate steps to correct  it.  

TWENTY. Smile when picking up the phone.  The caller will hear it in your voice  

TWENTY-  ONE. Spend  some time alone.   
                                                                                                                                  

تفریحات


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information