2.12.2010


یهود ستیزی از .... تا کنون

اثرات مردم فریبی نازیها در پیشرفت مقاصد شوم انان را ( در اینجا بخوانید )
"عقل سلیم نمی توانست درک کند که می توان ده ها و صدها هزار یهودی را از میان برد." 
ییتساک زوکرمان، یکی از رهبران یهودی مقاومت ورشو
قسمتی از « گتو ورشو » بعد از شکست اندک مقاومت گران یهودی در مقابل ماشین چند ملیونی نازیها !
WW2 photo shows Selection at the Auschwitz ramp
دلخراش تریت قسمت زندگی در اردوگاههای مرگ نازیها  « مرحله انتخاب » بود ! وقتیکه ضعیفتر ها را در مقابل چشمان دیگر عزیزانشان به کوره ها می سپردند و قویترها را به اردوگاههای کار اجباری روانه میکردند ! ( اشویتس ۱۹۴۴ )

Image and video hosting by TinyPic
هیتلر و « اوا براون » معشوقه « افلاطونی » او!
روخوس میش
روخوس میش
سالگرد ورود قوای نازی به اطریش و استقبال گرم شهروندان ضد یهود ان کشور از انان! 
 اطریش ۱۹۳۸

سر تیتر خبرهائی که در بخش انگلیسی امده اند:

گروهی از یهودیان در پی خرید دفترچه خاطرات « دکتر منگله » هستند .

فرانسه به مبارزه با یهود ستیزی میپردازد .

قبرستان یهودیان در « پترسبورگ » مورد تهاجم قرار گرفت .

وزیر امور خارجه کانادا معتقد است که طرفداری از اسرائیل یهود ستیزی را به دنبال خواهد داشت .

معاون وزارت امور خارجه اسرائیل در پی شکایت از شعار دهندگانی است که در زمان سخنرانی وی شعارهای ضد یهودی سر داده اند .

بازماندگان هالوکاست تشکیلات مربوط به قطار راه اهن مجارستان را بخاطر استفاده از ان ، که به منظور انتقال یهودیان به اردوگاههای مرگ نازیها صورت گرفته به دادگاهی امریکائی برای پرداخت جریمه شکایت برده اند .


بازمانده ی گتوی ورشو در فرانسه درگذشت .

* نیکلاس سارکوزی * برای کمک به * سازمان یادواره هالوکاست * کمک میطلبد .

دو انگلیسی و یک یونانی به اتهام اتش زدن * کنیسائی در کرت * دستگیر شدند .

به عقیده اسرائیل سال ۲۰۰۹ رکور دار احساسات یهود ستیزی در جهان بوده است .

قبرستانی یهودی در شرق فرانسه مورد بی احترامی در روز بین المللی هالوکاست قرار گرفت .No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information