4.06.2010
فرستده بهرام چوبینه
سردبیر داوید فاخری
خیابان- گزارش زیر توسط وبلاگ «آزادی
آزمایشات مرگبار سپاه بر روی زنان زندانی
برای ایران » به زبان انگلیسی منتشر شده
است. این رسانه اعلام کرده است که گزارش
توسط گروهی از پرسنل پزشکی ایرانی شاغل
در کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر
شوروی تهیه و ارسال گردیده است و اطلاعاتی
در خصوص انجام آزمایش های مرگبار بر روی
زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی را
افشا می کند. انتشار ترجمه فارسی این گزارش
به منظور اظلاع افکار عمومی و نیز ضرورت
بررسی محتوای دهشتناک این گزارش صورت
می پذیرد.


در حال حاضرما شواهدی در دست داریم که نشان
میدهند زنان در زندان های ایران برای انجام تحقیقات
و آزمایشات علمی با استفاده از اشعه، گاما مورد سوء
استفاده قرار می گیرند. اینان زنان بارداری هستند که در
زندانهای جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز جنسی قرار
گرفته اند،عوامل رژیم برای انجام آزمایشاتشان و اثرات
اشعه گاما این زنان و جنین هایشان را در معرض اشعه با
دوزهای متوسط و سطح بالا قرار می دهند. ) 1.4 - 4.2 (
Gy
برخی از این زنان در حال حاضر جانباخته اند و دست
اندر کاران جنایت علیه انسان بدنهای زنان جان باخته را
مورد تعدی و آزار بیشتر قرار داده و با نابود کردن اجساد
سعی دارند که به مخفی کردن مدارک موجود در رابطه با
آزمایشات انجام شده و اعمال ضد بشری شان بپردازند.
و اما اصل موضوع:
بین سالهای 1972 و 1979 ، در روسیه ، آزمایش های
مختلفی برای دست یابی به اثرات اشعه درمانی انجام شد.
بخش بزرگی از این پروژه با سوء استفاده از زندانیان
سیاسی انجام می شد. دست اندر کاران آزمایشات با در
معرض اشعه قرار دادن زندانیان و مطالعه اثرات اشعه گاما
بر این قربانیان بدنبال کشف و بدست آوردن انواع جدیدی
از درمان بودند که در واقع راههای درمانی و آزمایش و
خطای خود را بر روی زندانیان به انجام می رساندند.
اوایل 1989 بود که پروژه مورد بحث توسط یک روزنامه
نگار روسی مقیم سوئد به اطلاع افکار عمومی رسید
وبدنبال آن پروژه در سال 1992 لغو شد و تمام فایل ها
مربوط به آن، توسط ک.گ.ب. حذف شدند.
در سال 1999 ، سیزده سال پس از فاجعه اتمی چرنوبیل
روسها با بهره گیری از نیروهای جدید و تمدید نظامی،
و همچنین امکانات و بودجه جدید بار دیگر برای احیا
کردن پروژه ناتمام خود دست بکار شدند.
اخبار فاش شده در سالهای 2007 و همچنین 2008 نشان
می دهد که هیئتی از کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی ایران به همراه فردی به نام آقای باطنی با سفر
به روسیه در این زمینه )بکار بردن اشعه گاما( تخصصهای
خاص یافته اند. آقای باطنی کسی است که به نظر می
رسد که آزمایشهای پزشکی لازم را دیده باشد و با سفر به
روسیه و اقامت در آنجا به مدت 13 ماه مطالعات لازم را
در زمینه اثرات اشعه وپرتو درمانی)عمومن اشعه گاما( را بر
روی بدن انسان را انجام داده باشد.
در طی این مدت هم رژیم ایران با بدست آوردن دو
دستگاه مخصوص سعی در خارج کردن دوز متوسط تا
سطوح بالایی از شد. 1.4( Gy - 4.2 (.
تابستان سال 2009 گزارشگران گزارشاتی در مورد
زندان اوین وپرسنل و کادر پزشکی اروپایی جستجوگر و
محقق موجود در زندان اوین را دریافت کردند.
به موازات این گزارش ، گزارش دیگری در زمینه حضور
سه تن از پزشکان خارجی مشغول به کار در آزمایشگاهی
در یکی از بیمارستانهای تهران به مدت دو هفته بدست
آمد، این گزارش خاطر نشان می کرد که در طی مدت
آن دو هفته که پزشکان خارجی مشغول بکار بودند هیچ از
کارکنان بیمارستان در آزمایشگاه حضور نداشتند.
همان زمان ، در تابستان سال 2009 تعداد زیادی گزارش
غیر منتظره در مورد شرایط پزشکی از زندانیان سیاسی
در ایران بدست می آمد که ازرنج بردن از ریزش سریع
مو، خونریزی بینی و خون در مدفوع زندانیان سیاسی خبر
می داد.
همچنین گزارشهایی بدست آمده است که زندانیان از
حالت تهوع و استفراغ، هم در رنج بوده اند که همگی
این علایم می توانند نشانه هایی از مسمومیت با اشعه
گاما باشد. عمده گزارشات از زندانهای تهران، اراک و آمل
بوده اند.
سال 2008 یک واحد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ایران بودجه ای را به بررسی اثرات تابش اشعه با دوز
بالا را بر روی کبد ، مغز ، پستان ، دستگاه تولید مثل و
جریان خون اختصاص داده بود. دو دانشمند از بلاروس به
این پروژه اختصاص داده شده بودند.. بخشی از این مطالعه
به بررسی جهش ژنی در زنان و جنین تولد نیافته قبل و
بعد ازتلقیح بود.که در واقع این ادامه کار روسیه در سال
1975 می باشد.
یکی از ویژگی های مهم مطالعات درمانی موجود ردیابی
اثرات تابش اشعه گاما دراندامهای تولید مثل زنان و
همچنین پیگیری اثرات اشعه درمانی بر جنین در رحم
مادر است.
کارشناسان پزشکی گزارش می دهند که میزان قابل اتکاء
بودن یافته ها زمانی افزایش می یابد که زنان بار دار
دوزهای مشابهی در مراحل اولیه بارداری دریافت کنند و
همچنین کسانی که به فاصله 10- 3 هفته از در معرض
بودن اشعه گاما باردار شوندو)این را میزان جهش سلولی
وانتقال می نامند (.
در شماری از موارد )در حدود 5 مورد که ما از آن مطلع
هستیم( زنان در رده سنی 40- 21 سالی هستند که بدنبال
دستگیریشان مثله/ ناقص شده و یا سوخته اند. اگرچه
تجاوز به زنان و مردان زندانی در ایران گزارش شده است
، اما شیوه درمان زنان زندانی در ایران به شیوه درمانهای
خاص پزشکی است که برای ما نامشخص و مبهم می
باشد.
اگر چه ما موفق به تماس و ارتباط گرفتن با تعدادی از
زنان زندانی آزاد شده در فاصله زمانی اکتبر و دسامبر 2009
شده ایم، اما تا حال کسی گزارش نداده است که آمادگی
بیان موضوع را دارد. اما آنچه که ما میدانیم این است
که تعدادی از زنان زندانی ویا آزاد شدگان مبتلا به حالت
تهوع مزمن، خونریزی و ریزش مو )حتی مژه هایشان (
هستند. اینها ،تمام آن علائم و نشانه هایی هستند که
بدنبال فاجعه چرنوبیل در سال 1986 دربلاروس گزارش
شده بود. همچنین موارد متعددی از دستگیری و جانباختن
در هنگام بازداشت در زندانهای ایران در 8 ماه گذشته
گزارش شده است.
در بعضی از موارد اجساد با اسید شسته شده بودند. تمام آن
موارد زنانی بودند که دستگاه تناسلی آنها درمعرض حمام
اسید درمانی قرارگر فته بودند. حداقل در 4 مورد اجساد
سوخته یا مثله شده بودند. مگر اینکه تست ساختار سلولی
انجام داده شود وگرنه این غیر ممکن است که روشن
ساخت که این زنان در معرض اشعه گاما قرار گرفته بودند
و یا اینکه به آنها تزریق داروی در جهت کاهش تأثیر اشعه
گاما پس از در معرض اشعه قرار گرفتن صورت گرفته بود
یا که خیر. یک دلیل ممکن برای سوزاندن دستگاه تناسلی
ممکن است تست « بکار گذاشتن لوله/ تیوب( باشد. در
طی این پروسه، برای ایزوله کردن اشعه گاما و تمرکز بر
آسیب، میله ای بکار گذاشته می شود و انفجارهای از اشعه
گاما به مدت 45 ثانیه گسیل می شود و بعد به مدت 48
ساعت اولیه که بیشترین و بالاترین اثرات بر جا گذاشته
اشعه گاما را تحت نظارت و رسیدگی قرار می دهند و به
این ترتیب به تصمیم گیری برای درمان مناسب می
پردازند.
منبع:
www.iranvvv.blogspot.com

__._,_.___

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information