5.29.2010


بخند و یاد بگیر ۳


سردبیر داوید فاخری

چه مي شد اگر باغچه خانه ما سيب نداشت

گلی فریور

گفته می شود که حميد مصدق عاشق فروغ فرخزاد بوده است که به هم نرسیده بودندو یکی از اشعار آنها در وصف هم به قرار زیر است

1259219628.jpg

شعر زیبای حميد مصدق

تو به من خنديدي و نمي دانستي

من به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدم

باغبان از پي من تند دويد

سيب را دست تو ديد

غضب آلود به من كرد نگاه 

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك 

و تو رفتي و هنوز، 

سالهاست كه در گوش من آرام آرام 

خش خش گام تو تكرار كنان مي دهد آزارم 

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم 

كه چرا باغچه كوچك ما سيب نداشت 1259156946.jpg

1259233821.jpg

جواب زيباي فروغ فرخ زاد 

من به تو خنديدم 

چون كه مي دانستم 

تو به چه دلهره از باغچه همسايه سيب را دزديدي 

پدرم از پي تو تند دويد 

و نمي دانستي باغبان باغچه همسايه 

پدر پير من است 

من به تو خنديدم 

تا كه با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم 

بغض چشمان تو ليك لرزه انداخت به دستان من و 

سيب دندان زده از دست من افتاد به خاك 

دل من گفت: برو 

چون نمي خواست به خاطر بسپارد گريه تلخ تو را ... 

و من رفتم و هنوز سالهاست كه در ذهن من آرام آرام 

حيرت و بغض تو تكرار كنان 

مي دهد آزارم 

و من انديشه كنان غرق در اين پندارم 

كه چه مي شد اگر باغچه خانه ما سيب نداشت


جاوید راد ( اقائی که عکسهای زیر را فرستاده ) شاید تنها کسی در جامعه یهودیان ایرانی باشد که دکترای تحصیلی خود را در رشته * خر شناسی * در دانشگاه معتبر سایت « طنز ایران » به پایان رسانده ! و اما چرا بقیه نتوانسته اند ؟ چون هر کسی را که یارای گذراندن این « هفت خان خرانه » نیست!mail.jpg

خــــــــــــــر شاکـــــــــــــــــــی


mail.jpg


خـــــــــــــر رومانتیــــــــــــکmail.jpg


خـــــــــــــــر کی ی ی ی ی ی فmail.jpg

خــــــــــــــــــر :کنجکــــــــــــاوmail.jpg

خــــــــــــر سر حــــــــــالmail.jpg

خـــــــــــــر نجیی ی ی ی ب


خــــــــــر حفـــــــــــار


خـــر اقا زاده های سران رژیم خرکی اسلامی

خــــــــــر متفکــــــــــر


خـــــــــــر عراقـــــــــــیخــــــر صاحب مرد د د د د ه

خــــــر تازه دامــــــــاد 
خــــــــــر همشهری سردبیر ( شیرازی! )

خـــــــــــر در جامعه مدنــــــــــی

خــــــــــر طویلـــــــه گــــــم کرده

khar.png
کره خر جمهوری اسلامیتبلیغ بوفه دانشکده صنعتی شیراز


  گلی فریور
  جملات قصار

پرویز . ف

When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her. 
Lee Majors 
وقتی کسی زنتان را میدزد انتقامی از ان بالاتر نیست که بگذارید « او » را برای خود نگهدارد !
لی میجرز ( مرد ۶ میلیون دلاری )


After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together.. 
Al Gore 
بعد از هر ازدواجی یک زن و مرد به صورت دو روی یک سکه در خواهند امد ، « با وجود انکه » تحمل دیدن یک دیگر را ندارند اما « در هر صورت » در کنار هم خواهند ماند!. 
ال گور ( سیاستمدار )

By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher.


Socrates 

در هر صورت ازدواج کنی بهتر است ! ، اگر همسرت خوب از اب در امد « خوشبخت » خواهی شد ! و اگر هم که بد بود « فیلسوف » خواهی شد!.
سقراط ( فیلسوف )

Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them. 


Mike Tyson 

زنان الهام بخش ما مردان برای رسیدن به چیزهای بزرگند اما از رسیدن به انان نیز ما را باز میدارند 
مایک تایسون ( مشت زن دیوانه )

The great question... which I have not been able to answer... is, "What does a woman want? 
George Clooney

سؤالی که برای من همواره بی جواب مونده اینه که « حقیقتأ » این زنها چی میخوان ؟! 
جورج کلونی ( هنرپیشه )

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information