6.27.2010Laugh & Lear
مژگان هرونی
همسر قانع
گفت مردی به همسرش روزی
گر بمیرم چگونه خواهی زیست
گفت از چندو چون ان بگذر
تو بمیری برای من کافیست!!

مستخدم صادق
مهمان :  اقا تشریف دارند؟
مستخدم : خیر، رفته اند مسافرت.
مهمان : برای تفریح؟
مستخدم : نه خیر ، با خانم رفته اند!!
سیاستمدار
سیاستمدار کسی است که میتواند به شما بگوید به جهنم بوید، منتها به نحوی که شما برای این سفر لحظه شماری کنید!!
روانشناس
کسی است که از شما پول میگیرد تا سؤالاتی را بپرسد که همسرتان مجانی از شما میپرسد!!
زن یک رنگ!
مرد : وقتی که من مردم هیچ مرد دیگری مثل من پیدا نخواهی کرد!
زن : حالا چرا فکر میکنی که بعد از تو به دنبال مرد دیگری « مثل تو » خواهم گشت!!

شجاعت!
مردی با زنش میره پیش دندانپزشک و شروع میکنه به ژست امدن و کرکری
خواندن که اقای دکتر بیخود وقتت را با داروی بی حسی و مسکن تلف نکن،
یک ضرب دندان را بکش و کار را تمام کن!!
دکتر : ای والله به شجاعت شما، کاش همه مریضهای من مثل شما بودند!
خب حالا کدام دندان است که درد میکند؟!.
شوهر رو به همسرش میکنه و میگه : عزیزم دندون خرابت رو به اقای دکتر
نشون بده !!!
واقعیت
بچه به پدر! : بابا من کی اونقدر بزرگ میشم که هر کاری دلم خواست بکنم ؟!
پدر : تا حالا کسی انقدر بزرگ نشده!
اخوند رو راست!
اخوند داشته دعای بعد از نماز صبح گاهی را میخوانده و میگفته خدایا ! شکرت که از شب تا حالا نه عصبانی شدم ، نه حرص داشتم ، نه حرف بد زدم ، نه مال مردم رو خوردم  و نه ............. اما خدایا از یکی دو دقیقه دیگه که از رختخواب بیرون میایم کمکم کن!!
شروع جنگ
یکی از ملا نصرالدین میپرسه چه جوری جنگ شروع میشه؟
ملا هم بی معطلی یک کشیده جانانه میزاره توی گوش یارو و میگه 
اینجوری!!!
نبرد در جبهه مشروب با پخش کنندگانی که سهم حکومتیان را کنار نگذاشته اند!

مژگان هارونی
498474_orig.jpg
498498_orig.jpg
498475_orig.jpg
498476_orig.jpg
498478_orig.jpg
498479_orig.jpg
498481_orig.jpg
498483_orig.jpg
498484_orig.jpg
مژگان هارونی

چـــــــــــــــــرا مسلمانان؟!
دبش۱

۵۳ کشور در دنيا کشورهاي اسلامي هستند که داراي 
حاکماني مسلمانند که قوانين اسلامي را در آنها پياده 
ميکنندجالب است که مردم  اين کشورها از هر نژاد ،
 فرهنگ ، موقعيت جغرافيائي و زبان  تنها در اسلام ، 
فقر و عقب ماندگي  با يکديگر اشتراک دارندحال به
 اين آمارها دقت کنيد:
۱ – فقير ترين و عقب افتاده ترين کشور اروپا.. 
کشور اسلامي آلباني است.
۲ – اکئر کشورها ي خاور ميانه با آنکه داراي ثروت
هاي هنگفت طبيعي هستند ، جزء کشورهاي فقير ، 
عقب مانده و جهان سومي حساب ميشوند.
۳ – کشورهاي ترکيه ، امارات متحده عربي ، مالزي 
تنها کشورهاي در حال پيشرفت اين مجموعه هستند که 
يا حکومت سکولار دارند يا قوانين اسلامي را اجرا نميکنند.
۴ – کشورهاي ايران و مصر در حالي جزء کشورهاي 
عقب مانده و جهان سومي حساب ميشوند که تا  قبل
 از استيلاي اسلام اعراب بر انها داراي بزرگترين 
تمدنهاي تاريخ بوده اند.
۵ – تنها کشور پيشرفته اي که زماني اسلام در آن 
رواج داشته ، اسپانياست که قرنها قبل مردمش اسلام 
را از کشورشان بيرون کردند.
۶ – منبع اصلي ترياک ، هروئين و حشيش دنيا کشور 
مسلمان افغانستان است که مردمانش به شدت
 اعتقادات مذهبي دارند.
۷ – معدود دزدان دريائي باقيمانده در جهان از کشور 
مسلمان سومالي هستند.
۸ – اين کشورها داراي بالاترين آمار جرم و جنايت ، 
کشتار و ترور و خشونت در دنيا هستند.
ازآمارها ي مربوط به فقر منجمله فرهنگي ، اقتصادي و 
سياسي که بگذريم …. ديکتاتوري حاکم بر قريب به اتفاق 
اين کشورها را هم ناديده گرفته ایم  … 


ادم باید چه جوری باشه که 
اینجوری و یا اونجوری نباشه؟!
الیزا شادنیا
اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، 
ميگن: افسردگي داره، روانيه، سيماش
 قاطيه!
اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، 
ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه!
اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، 
ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت
 تور كرده!
اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، 
ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه!
اگه از حقش دفاع كنه و زير بار 
زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه 
دعوا داره، خروس جنگيه!
اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، 
ميگن: بي عرضهس، حيف نون 
و دست و پا چلفتيه!
اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، 
ميگن: اينو، واسه ما شده آقاي 
مطالعه!
اگه با عيالات متحدهش مشكلي 
نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، 
زن نگرفته، شوهر كرده!
اگه مرد سالار و حرف، حرف 
خودش باشه، ميگن: انگار 
كلفت آورده!
اگه دست به جيبش خوب باشه 
و به مردم كمك كنه، ميگن: پول 
پارو ميكنه، اهل بند و بسته!
اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي 
نباشه، ميگن: پولهاشو انبار 
ميكنه، جون به عزرائيل نميده!
اگه زبون باز و متملق و چاخان 
باشه، ميگن: معاشرتيه، 
فوقالعادهس، دوست داشتنيه!
اگه راست و درست و بيكلك باشه، 
ميگن: هيچي نميشه، به درد لاي 
جرز ميخورهNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information