7.18.2010جای خالی فیلمهای عشقی خارجی در  بین جوانان ایرانی بسیار امحسوس است

حرف از خدا هم که میخواهد بزند باید در حفاظ امنیتی و  مانند یک حیوان وحشی در قفس نگهداری شود!

این همه عالم و ادم نمیتوانند از عهده ساخت دو دستگاه « توالت خیریه ئی » یر ایند که دست به دامان کمک همه دنیا شده اند !
مژگان هارونی

7922_1124237101495_1094153908_30297981_5882377_n.jpg

کارهای عجیب هنری با استفاده از قالبهای تخیلی چهره ها و اندامهای انسانی

Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید
Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید
Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید
Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید
Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید
Click Here Join  Now-*IRP-GROUP.CO.CC*-برای عضویت کلیک کنید

Two moons on 27th August 2010
دو کره ماه هم زمان
در تاریخ ۲۷ اگوست ۲۰۱۰ = ۵ شهریور ۱۳۸۹

www.FunAndFunOnly.net

27th Aug the Whole World is waiting for.............
 روز۵ شهریور  تمام دنیا در انتظار .......
Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August. It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultivate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles off earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has 2 moons.

کره مریخ  به بالاترین درجه درخشش دراسمان شب در 5 شهریور خواهد رسید

اون به اندازه کره ماه تمام  بزرگ با چشم غیر مسلح  به نظر خواهد رسید

این وقتی است که در روز 5 شهریور کره مریخ  به فاصله  ۳۴.۶ مایلی خود به زمین میرسد.

حتما در راس ساعت ۱۲.۳۰  بعد از ظهر ( نیمه شب) آسمان را تماشا کنید .

به نظر خواهد رسید که آسمان  دو ماه دارد !!!

 
The next time Mars may come this close is in 2287.

این امر ۱۲۰۰ سال دیگر دوباره اتفاق خواهد افتاد


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information