8.24.2010سردبیر داوید فاخریسخنان موسوی در مورد خودی و ناخودی
کشتیرانی ایران در حال زمین گیر شدن
بیانیه شعب سازمان ادوارادوار تحکیم زنده است
پاسخ آتلانتيک به سئوال چه کسی ایران را بمباران می کند

روز قدس پارسال و طرفداران جنبش سبز


ابراهیم نبوی

نیک آهنگ کوثر
میخواین بیاین دانشگاه که چی بشه

image005


دویچه وله :
تدارک اعدام در ملا عام در ایران
بی بی سی :
تنه نزن : این هم ترفند تازه ئی است که به بهانه ان از طول « عمر » * تعطیلات نوروزی * انقدر بکاهند و بر  عمر « تعطیلات غیر نوروزی » اضافه کنند که دیگر اثاری از * ایرانیت * در کشور نماند و هرکه دلش تنگ یکی از مراسم * ملی * شد برای لمس کردن ان به تاجیکستان و یا  « ستانهای » دیگر در منطقه پزواز کند!.

حتی مغولها هم که به مملکت ما هجوم اوردند ، حتی اسکندر کبیر هم که فاتح کشور ما شد ، حتی تیمور لنگ هم که با سفاکی با ملت ما رفتار کرد ، حتی اغا محمد خان قاجار که به هر بهانه کوچکی چشم در میاورد هم هیچیک مانع برگزاری جشنهای ملی ما نشدند و یا با خدعه و نیرنگ به تغییر چهره انان به نفع خود درنیامدند که این « جمهوری جهل و خون وطن فروش پست بی ناموس و بی پدر و مادر اسلامی ایران اشغالی » با دناعت تمام با استفاده از هر ترفندی در پی نابودی انان است!.


  • ارزیابی توان نظامی ایران و کشور های عرب در خلیج فارس
  • تعداد هواپیماها جنگنده ایران به حدود ۳۵۰ فروند میرسد در حالی که تنها ۱۵۰ فروند از آنها دارای قابلیت عملیاتی محدود و بقیه عملا خارج از رده بحساب میآیند 
  • عربستان دارای ۱۱۰ فروند هواپیمای تورنادو و  ۱۶۰ فروند هواپیمای اف-۱۵ در شرایط عملیاتی است. بعلاوه بحرین و امارات و عمان ( دیگر اعضاء پیمان دفاعی خلیج فارس) بروی هم حدود ۱۳۰ فروند هواپیمای اف-۱۶ آماده عملیات در اختیار دارند. امارات مستقلا دارای  ۶۲ هواپیمای میراژ ۲۰۰۰ فرانسوی است. کویت دارای ۳۹ فروند هواپیمای اف-۱۸ جنگنده است. ادامه 
نوشته داوید فاخری
  • فوری فوری  
  • هم اکنون این خبر مهم که در مورد اصلاح قانون خانواده است توسط خبرنگار « تنه نزن » به دست ما رسیده که حکایت از موفقیتهای چشمگیری در زمینه دستیابی * زنان ایران زمینبه دارا بودن از حق قانون «‌چند همسری » برای خود که نیمی از طبقه زحمتکشان مملکت را تشکیل میدهند دارد!. 


سعید امامی و سعید مرتضوی دو حرامزاده از نسل خمینی و خامنه ئی

تنه نزن / این شیئ ناچیز و این بنده زر خرید « خامنه ئی دجال و پست » اگر به صدها بار مجازات اعدام هم محکوم شود ایا هیچیک از « قربانیانی » که با صدور فرامین او راهی زندانها شدند ، شکنجه شدند ، ناپدید شدند و خانواده هایشان در به در و محتاج یک لقمه نان گردیدند دو باره به زمانهائی بر میگردند که با افتخار « سینه سپر » اسلام ناب محمدی بودند؟. حال دیگر چه فایده اگر او را هم مانند ان یکی دژخیم دیگر ( سعید امامی ) در زندان به خوردن « واجبی » مجبور سازند و در مقابل او به همسرش  « تجاوز » کنند، ایا دیگر خانه ویران شده ان روزنامه نگار « با شرف » هرگز دوباره به صورت اول باز خواهد گشت؟، ایا با اعدام دژخیم نازیها « ایشمن » یکی از ان ۶ میلیون بیگناهانی که در کوره ها سوختند زنده شدند و اکر هم از انان کسی باقی ماند « خانه ئی » مانده بود که به حال اولش باز گردد؟!
داوید
ابراهیم نبوی
نیک آهنگ کوثر
مقاله گلف نيوز درباره شرايط منطقه ای
گزارشی از میدل ایست آنلاین
پس از ممانعت از برگزاری مراسم افطاری در منزل مومنی


قزوین از دست اسرائیل ازاد شد
گریه برای بیچاره « خامنه ئي » بخاطر زحماتی که برای این کشوری که « اشغال » کرده میکشد!
ساعت در ایران نمونه استکبار است!هفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information