8.31.2010
Editor, Daveed Fakheri 
سردبیر داوید فاخری
English, September 4 . 2010
 Iranian, Shahrivar 13 . 1389
Hebrew, Elul 29 . 5770دستور احياء صنعت فرش ايران با اصالت باستاني اش
به دستور شاه اسمعیل صفوی

احياي تصوير حيوانات روي فرش ايران در دوران صفويه
شاه اسماعيل صفوي كه در مارس 1502 ميلادي شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايرانيان اعلام كرد سه ماه بعد ، 15 ژوئن همين سال، دستوري براي احياي صنعت فرش ايران به همان گونه كه در عهد ساسانيان بود صادر كرد كه در آن تأكيد بر بازگشت به اصالت قديم فرش ايران و استفاده از نقش و تصوير گياهان و حيوانات شده بوددر دوران سلطه ايلخانيان و پس از ورود ايلات ترك ماوراء النهر به ايران، بافت فرش در ايران تغيير يافته و فرشهاي كوچك با اشكال هندسي ويژه مفروش كردن چادر و خيمه باب شده بودشاه اسماعيل كه يك حكومت مركزي نيرومند در ايران به وجود آورده بود در سال 1508 بغداد را تصرف كرد و در سال 1510 ميلادي ازبكها به رياست محمدخان شيباني را در هم شكست و حكومت سمرقند را به «بابر» از اميران تيموري سپرد، ولي در اوت 1514، نيروهاي او به علت نداشتن اسلحه آتشينتوپ و تفنگاز ارتش عثماني در دشت چالدران شكست خوردند و اين شكست مقدمه صدها سال جنگ ميان ايران و عثماني (تركيهشد.حقوق زنهاى ناصرالدين شاه  

معيرالملك در يادداشتهاى خصوصى خود مى نويسدناصرالدين شاه روزى كه كشته شد  ۸۵ زن داشت ، زنهاى درجه اول ماهى هفتصد و پنجاه تومان ، درجه دوم از پانصد الى دويست تومان ، صيغه هاى درجه سوم سالى يكصد و پنجاه تومان و دخترهاى بزرگتر شاه سالى چهار هزار تومان حقوق داشتند.

                      جوکهای ماه رمضانی
داریوش ف

نظریه فلسفی « محد خاتمی » درباره روزه:

انسان در این دنیا مسافری بیش نیست
و روزه بر مسافر واجب نیست !.
به خصوص در ماه رمضان که همه در ان 
مسافران خدائیم!.
وزیر متدین

به رحیم مشائی پد عروس احمدینژاد میگن تو که روزه نمی گیری ، چرا سحری می خوری ؟
می گه نماز که نخونم، روزه که نگیرم ، سحری هم نخورم !؟
بابا مگه من کافرم!؟  .

احمدینژاد که باورش شده « هاله نور » رو سرشه

روزه می گیره اما ۵ دقیقه به اذان روزشو میشکه
می گن چرا اینکارو کردی؟
 می گه خواستم به خدا ثابت کنم که می تونم اما نمی گیرم   !. . .

نظر یه وزیر جنگ در باره رمضان

به وزیر جنگ حکومت بد ترکیب اسلامی می گن نظر شما راجع به ماه رمضان چیه ؟
می گه والا خیلی خوبه فقط یه ذره زولبیا بامیه اش رو زیاد کنن بهتر می شه !  .

مناجات احمد خاتمی روضه خوان حکومت

خدایا ماه رمضان را مانند المپیک هر ۴ سال یک بار آن هم در یک کشور برگزار کن ! .
پیام وزیر ارشاد جمهوری جهل و خون اسلامی

به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز,
 ماه رمضان تا پایان مهرماه تمدید گردید !  . .

سحر در سحر

به رفسنجانی میگن پاشو 'سحره' ، 
میگه بزار بخوابم ، خودم فردا بهش زنگ میزنم ! .
باز هم از سحر

خامنه ئي ماه رمضون میره خونه سفیر انگلیس می خوابه

سفیر بهش میگه « سحر » صدات کنم ؟

امام میفرمایدنه همون « سید علی گدا » صدام کنی خوبه
تفاوتها را مشاهده کنیم

spot the difference 
مژگان هارونی


نوباوه گان فلسطینی - نو باوه گان اسرائیلی

[]

مادرن اسرائیلی - مادران قلسطینی

[]
 1. کمپهای تابستانی برای کودکان اسرائیلی 
 2.  کمپهای تابستانی برای کودکان فلسطینی


[]
 1. مجازات خاطیان به سیستم اسرائیلی
 2. مجازات خاطیان به سیستم فلسطینی


[]
 1. یک خانواده اسرائیلی
 2. یک خانواده فلسطینی

[]
 1. قصد اسرائیلیها از همزیستی 
 2. قصد فلسطینیها از همزیستی


[]

 1. ارزوی بچه های اسرائیلی از اینده
 2. ارزوی بچه های فلسطینی از اینده

[]

 1. سرباز اسرائیلی در * دفاع * از مردم
 2. مردم فلسطین در « دفاع » از خرابکار


[]


مژگان هارونی

Mojgan Harouni سیاسی بخندیم

مژگان هارونی

احمدی نژاد عینکشو میزنه میره تو خیابون . يه دختره بهش ميگهدختر كش شدي، بخورمت
 ميگهبهت نمياد از اين گوها بخوري!
پنج فحش عمده  ( نمیدانم الله ) جنتی از جلوي چشمام خفه شو
 فكر كردي فقط خودت خري؟ 
 صداتو واسه من داد نزن
 كسي با تو زر نزد
 وقتي با من صحبت مي كني دهنتو ببند!

الهام زنگ ميزنه خونه ي دوست دخترش.. اما عوضی خونه پد زنش رو گرفته بوده
 باباي زنش گوشيو بر ميداره.
 الهام هول ميكنه ميگهببخشيد ميدون انقلاب كدوم طرفه؟
ميخواستن به احمد ( نه محمد ! ) خاتمی خبر مرگ باباشو بدن، بهش گفتند:
 بابات به رحمت ايزدي پيوست
گفترحمت ايزدي كيه؟ 
گفتندنهمنظورمون اينه كه به ديار باقي شتافت
گفتديار باقي كجاست؟ 
گفتنديعني اينكه دار فاني را وداع گفت
گفتدار فاني چيه؟ 
گفتنداي بابابابات رخت از اين دنيا بربست.. بازم نفهميدآخر سر عصباني شدند و گفتند
ابلهباباي خرت مردگفت
خر من كه بابا نداشت.

یکی از اون وقتهائي که خامنه ئی دجال طبع ... لطیفش ( گه ) کرده بود و احمدی دستمال به دست هم اون طرفها واسه ... مالی پرسه میزد برای خود شیرینی دست مصنوعی امام ضحاک ماردوش رو میبوسه و  از اون میپرسه 
اقا میشه منت بگذارید و سبز ليمويي رو توصيف كنید ؟
امام خیالاتی هم نگاهی به سوی اسمان میندازه و در حالیکه یک « اخ » فیلسوفانه میکشه و سرش رو مثل ارشمیدوس تکون میده 
ميگه اخه تا کی ابلهیآبي آسموني رو تصور كن، بشاش توش.
به رفسنجانی گفتندپسر عموت HIV گرفته

گفتنامرد پارسال هم GLX گرفته بود.
يه روز وزیر ارشاد دولت دهم مرغی رو که از دهات ابا و اجدادیش براش اورده بودن را گم مي كنه
 تو روزنامه آگهي مي دهبيه... بيه... بيه......
 ایت الله مصباح ميره مزرعه ميخره ۲ سانتيمتر در ۸  كيلومتر
ميگن اين چه زمينيهچي ميخواي بكاري؟ 
ميگه توکلت علی الله، یعنی ، به اميد خدا "ماكاروني"
 واژه هائی که روزانه از کنار انان بی تفاوت میگذریم اما بیشتر از انچه که فکر میکنیم معنی میدهند! 
مژگان هارونی

بیمهی عمر: قراردادی که شما را در تمام عمر فقیر نگه داشته تا شما پولدار مرده و مراسم کفن و دفنتان آبرومندانه برگزار شود.
قبولی در دانشگاه: نتیجهای است که در کمال عدالت و انصاف، هیچ ربطی به رتبهی کسب کردهتان ندارد.
سریال: فیلمیست چند قسمتی، که روش مصرف مواد مخدر و آخرین شیوههای دزدی را به شما آموزش میدهد.
تلفن همراه: وسیلهای سهکاره جهت کلاس گذاشتن، آهنگ گوش کردن و نهایتاعکس گرفتن است.
گرانی: کلمهیی است زادهی توهم غربیان که در ایران تا کنون مشاهده نشده است!!
مترو: سونای بخار متحرک
عذرخواهی: در ایران دمده شده و بجای آن از توجیه استفاده میشود.
آثار باستانی: خرابههایی که هرچه زودتر باید نابود شوند چون خیلی جا گرفتهاند.
خودپرداز: دستگاهیست که همیشهی خدا باید برای رسیدن به آن در صف ایستاد و اگر صفی در کار نباشد 99.99 درصد خراب است.
اداره: محلی که شما بعد از تنشها و جدلهای منزل در آنجا استراحت میکنید.
مجرم: فردی که هیچ فرقی با سایر افراد ندارد و تنها تفاوتش در این است که توانستهاند او را دستگیر کنند.
رئیس جمهور: فردی که هر آنچه قبل از انتخابات گفته است را بعد از انتخابات تکذیب میکند.
تورم: عددی بیخود و چرت بوده که همچنان در ایران یک رقمی است!!!
گارانتی: یک اسم زیبا و خوش تلفظ
تحقیق: کپی-پیست کردن مقالات اینترنتی
شب امتحان: حکم بین دو نیمه در فوتبال ایران در زمان مربیگری مایلیکهن را دارد و فقط باید توکل کرد به خدا و دعا خواند.
شناسنامه یا کارت ملی: دفترچه و کارتی که یکی بدون دیگری فاقد ارزش بوده و حتما جفتش لازم است.
دانشجو: یک عده افراد همیشه معترض
بزرگراه: نوعی پیست رالی به همراه یادگیری آپ تو دیتترین فحشهای باناموسی و بدون آن!
رئیس: فردی که وقتی شما دیر به سر کار میروید خیلی زود میآید و زمانی که شما زود به اداره میروید یا دیر میآید و یا مرخصی است
ایرانسل: خط تلفنی است جهت مزاحمت و سر به سر گذاشتن دوست و آشنا
شهرداری: گرفتن رشوه، داشتن صدها پرژههای نیمهتمام و نصب تابلوهای روزشماری جهت افتتاح
از پذیرفتن خانمهای بد حجاب معذوریم: تابلویی که در همهجا نصب شده، جهت کرکر خنده و عوض کردن روحیهی مردم
سطل آشغال: وسیلهییست موجود در خیابانها جهت ریختن زباله در اطراف آنها
مدرک تحصیلی: کاغذی مستطیل شکل، در ابعاد مختلف که بسته به مقطع، قیمتش فرق میکند.
حراج: اصطلاحیست که در آن به قیمت اصلی کالا درصدی اضافه کرده و با ماژیک قرمز روی آن خط زده و قیمت اصلی کالا را در زیرش درج میکنند.
و غیره (و ...): نشانهای برای باوراندن این مطلب که شما بیش از آنچه تصور میکنید، میدانیدهفته خوبی را برایتان ارزو داریم


Have a nice week


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information