8.23.2010

سردبیر داوید فاخری


شنبه ۲۸ جولای ۲۰۱۰
شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹  دعوت برای وحدت بین جناحهای سیاسی در ایران


  تنه نزن  / زن سالخورده که نتوانست از اشاره و کنایه نتیجه بگیرد صریحتر صحبت کرد و به جیران فهمانید که حاکم استرآباد خواهان اوست
    وقتی همسر محمد حسن خان آن حرف را شنید از فرط خشم برافروخته شد و گفت ای پیرزن بی شرم، آیا خجالت نمی کشی این حرف ها را به کسی می زنی که نوه تو محسوب می گردد و بعد خدمه خود را احضار نمود و گفت این عجوزه بی حیا و بی آبرو را از این خانه بیرون کنید.

  فرمانده ارتش آمریکا در عراق ایران را مخالف برقراری دمکراسی در عراق خواند 

  فراز و نشیبهای سیوپنج ساله نیروگاه بوشهر
  رونمایی از یک هواپیمای بدون سرنشین در ایران
  object width="512" height="400">

  مقاله لس آنجلس تايمز درباره سيستم قضايی ايران
  ابراهیم نبوی
  نیک آهنگ کوثر
  اسفندیار رحیم مشایی
  • نمایندگان ویژه احمدینژاد در امور خاور میانه و سه منطقه دیگر
  • مجتبی خامنهای و روال رهبرسازی  
  • شهادت غلامعلی حداد عادل در مورد مجتبی خامنه ای (داماد وی) آغاز کننده سازوکار دیگری در روال رهبر سازی در ایران است. وی در شهادت خود بر چهار صفت مجتبی خامنهای تاکید می کند، عبادت، زهد، بی گناهی و تدریس درس خارج:
  مقاله اي از سیاتل تایمز


  خواهر شهرام فرج زاده در مصاحبه با روز:

  ابراهیم نبوی
  نیک آهنگ کوثر  طرح مبارزه با حمل سلاح سرد در تهران


  هفته خوبی را برای شما ارزو میکنیم  No comments:

  Post a Comment

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information