9.07.2010


سردبیر داوید فاخری
بیستم شهریور ماه ۱۳۸۹
September 11, 2010
תשרי 4, 5771

سنگسار در زمان قاجار


محمد شريف: اتهام محاربه به شيوا نظر آهاری تفهيم شد
محمد شريف، وکيل شيوا نظر آهاری، گفته است روز شنبه آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات موکلش برگزار شد و اتهامات «محاربه، تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم»
در حالی که اتحادیه اروپا صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرده است، فرزند و وکلای وی از امکان اجرای حکم اعدام او پس از ماه رمضان ابراز نگرانی کردهاند. ادامه

چشم در برابر چشم

100905173157_acid_victim_206x116_nocredit.jpg
  • تقاضای قصاص قربانی اسیدپاشی پس از شش سال
ایران برای نشان دادن آمادگی خود در برابر حمله به تاسیسات هسته ایش بارها دست به مانورهای موشکی و نظامی زده است.
تنها دانشگاه تهران در دامنه رتبه هاى ميان ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانشگاه های برتر جهان قرار دارد.

طالب نعمت‌پور (راست)، یکی از امیدهای کشتی ایران برای کسب مدال در مسابقات مسکو بود
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرینفریبا داوودی مهاجر


عبدالحمید معصومی تهرانی
حسن يوسفي اشکوري


بنيامين صدر

سرتیتر چند خبر عمده

بهرغم اصرار مقامهای ایرانی به بیتاثیر بودن تحریمها و فشارهای خارجی، پارهای اظهارنظرها در روزهای اخیر حاکی از آن استکه مسئولان جمهوری اسلامی فشارها و تهدیدهای خارجی را «بسیار جدی» و حتی «مخاطرهآمیز» تلقی میکنند. »

تنه نزن / اگر در ایران سخنان احمدینژاد چه در موارد داخلی و یا خارجی خریداری نداشتند هرگز او جرأت انکه انان را بر زبان بیاورد نداشت به تصور من زمانی ایرانمان خدای ناکرده مورد حملات عجیب و غریب قرار خواهد گرفت که  دیگر کاسه صبر مللی که در تیررس اسیبهای جمهوری ننگین اسلامی قرار دارند به لب برسد و دیگر « بین مردم ایران و حکومت ادمخوار ان » تفاوتی قائل نشوند و برای دفاع از خود دست به کاری بزنند که یک لحظه تصور ان هم لرزه بر اندام میاندازد!.
یک روز پس از حمله نیروهای هوادار حاکمیت به مسجد قبای شیراز، آیت الله دستغیب در این مسجد سخنرانی کرد و از کسانی که با اسلحه و به نام «ولایت فقیه» به مسجد قبا حمله کرده اند انتقاد کرد.

مجمع روحانیون تلویحاً حملهکنندگان به منزل کروبی را نیروهای رسمی دانست 
سپاه پاسداران واحد محمد رسول الله تهران بزرگ با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن حملات روزهای اخیر به منرل مهدی کروبی، عاملان این حملات را عده ای "خودسر و بی تدبیر" دانست و خواستار محاکمۀ "عناصر سبک سر فتنه شد که مورد تنفر و انزجار عمومی هستند." در این حال، فرمانده بسیج مسببان این حملات را آمریکا و اسرائیل و انگلستان نامید.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در درس های تفسیر قرآن کشتار یهودیان توسط آلمان نازی را خرافۀ غربی ها توصیف کرد و برای اولین بار به عنوان یک مرجع روحانی سخنان رئیس جمهوری ایران را دراینباره تأئید نمود.
به نوشته اشپیگل، فرد دستگیر شده عضو تشکیلات تروریستی جریان اسلامی ازبکستان (MIU ) می باشد.
دانش و هستی
هفته و « یوم کیپور » ( روز مغفرت ) خوبی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information