11.01.2010
به انتخاب داریوش ستاره

mail.jpg

دل خوش از آنيم که حج ميرويم
 غافل از آنيم که کج ميرويم
کعبه به ديدار خدا ميرويم  
او که همين جاست کجا ميرويم 
mail_1.jpg
حج به خدا جز به دل پاک نيست
شستن غم از دل غمناک نيست
دين که به تسبيح و سر وريش نيست

هرکه علی گفت که درويش نيست
صبح به صبح در پي مکر و فريب 
شب همه شب گريه و امن يجيب؟
mail.gif
mail_2.jpg
طبق آمار بانک جهاني در سال 2008 درآمد کشور عربستان از توريسم يا به زبان ساده از : دکان زيارت مسلمين خانه کعبه معادل مبلغ 29,865,000,000 دلار يا قريب سي ميليارد دلار بوده است
.mail_3.jpg
زائرين ايراني که بصورت تمتع ويا عمره در همان سال به مکه رفته اند  1,937,000 نفر ( تقريبا2 ميليون نفر) بوده اند که مجموعا مبلغ 487,000,000  دلار يا بعبارتي قريب به مبلغ پنج ميليارد دلار درآمد تقديم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در ميان تمام کشورهاي اسلامي مقام اول را به خود اختصاص داده اند. نظر باينکه هواپيمائي جمهوري اسلامي قدرت جابجائي اينهمه زائر را نداشته است شرکت هواپيمائي عربستان قريب به 54 درصد از زائران ايراني را به خود اختصاص داده است....طبق گزارش مقامات ديپلماتيک ايران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترين و توهين آميز ترين رفتار را با زوار ايراني داشته اند و ايران از لحاظ توهين ماموران  عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. علماي عربستان در همان سال فتوي صادر کرده اند که ايرانيان شيعه کافر هستند.طبق يک گزارش ديپلماتيک ديگر زائران ايراني ناخواسته ترين و منفورترين خارجي ها در عربستان محسوب مي شده اند.
با حسابي سرانگشتي با پولي که ايرانيان سالانه به عربستان (دشمن شيعه ايراني) تقديم مي کنند
مي توان تعداد 170,000 مسکن روستائي احداث کرد...
ميتوان 714,286 فرصت شغلي کشاورزي يا 200,000 فرصت شغلي صنعتي براي جوانان ايجاد کرد
ميتوان10,000,000,000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشي در کشور ايجاد کرد
يا ميتوان با پول حجاج دوسال يک پالايشگاه سوپر مدرن با ظرفيت 75,000بشکه احداث کرد
يا با پول پنج سال حجاج ميتوان ايران را به صادر کننده بنزين مبدل ساخت و ديگر براي واردات بنزين محتاج اعراب نبود....
اما افسوس که با پول حجاج ايراني قمارخانه هاي فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار تجارت حج را در اختيار دارند آباد ميشود....

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information