11.15.2010


ایرانحقوق بشر و جمهوری ننگین اسلامیمقاله شيکاگو تريبون درباره بازداشت سه وکیل در ایرانتيم ملی شمشيربازی ايران که برای حضور در رقابتهای جهانی عازم فرانسه شده بود، پس از بازگشت تيم، محمدحسين ابراهيمی ملی‌‌پوش ايران در اسلحه فلوره به كشور بازنگشت. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراهیمی یک روز پیش از بازگشت تیم به تهران، هتل محل اقامت را ترک کرد و تلاشهای مسئولان برای یافتن وی بینتیجه بوده است. ابراهیمی در رقابتهای جهانی فرانسه، همراه با تیم فلوره از رویارویی با تیم اسرائیل خودداری کرد. در سالهای گذشته، ملیپوشان ایرانی بارها از بازگشت به ایران خودداری کرده و در خارج از کشور تقاضای پناهندگی کردهاند.
خرین اخبار زندانیان سیاسی و مطبوعاتی

اعتراض عفو بين الملل به خشونت عليه کارگری

ادعاهای تازه فرمانده نیروی انتظامی


تازه ترین خبرها


جبهه مشارکت در واکنش به آزادی آنگ سان سوچی:

ورود رسمی سپاه و بسیج به هدفمندی یارانهها
برگزاری روز فلسفه با وجود لغو آن از سوی یونسکومشکل سوخت هواپیماهای ایرانی در دادگاه لاهه


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information