12.07.2010
۱۶ اذر ماه ۱۳۸۹
۷ دسامبر ۲۰۱۰
اسلام نوین! در
 نظم نوین! جهانی
اخرین گزارشهای رسیده از روز ۱۶ اذرتجمع اعتراضی دانشجویان چند
دانشگاه در روز دانشجو

گزارش ها از بروز درگیری های پراکنده
در تعدادی از دانشگاه های ایران در
جریان برگزاری مراسم روز دانشجو حکایت دارد.ساعت ۲ و ۲۷ دقیقه بامداد
روز ۷ فوریه ۲۰۱۰ = ۱۶ اذر ۱۳۸۹ / لس انجلسدرگذشت دو روزنامه نگار، وخامت حال یک روزنامه نگار
بهانه های تازه حکومت ایران برایمرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه تل آویو اسرائیل،
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information