2.16.2011۲۸ بهمن  ۱۳۸۹
۱۷ فوریه ۲۰۱۱

یک مرجع تقلید حامی حکومت مطرح کرد:

وزیر خارجه کانادا دولت ایران را به خاطر سرکوب معترضان ایرانی درحالی که از معترضان مصری تمجید می کند، به "دورویی" متهم کرد


سخنرانی بیشر مانه ( افت الله ) خامنه ئی 
در دیدار با اعضای وطن فروش دولت احمدی نژاد:
« چون دولت افتخار میکند که به شعارهای انقلاب وفادار است
و بر طبق انان رفتار میکند و چون مردم هم این شعارها 
 * عدالت طلبی ، اجتناب از اشرافیت و ساده
 زیستی  .........  * مورد پسندشان است
 به این خاطر ملت دنباله رو دولت هستند 
اسرائيل: استقرار ناوهای ايران در دریای مديترانه تحريک‌آميز است
شعارهای نمایندگان بی صفت 
مجلس نجس جمهوری اسلامی 
بر علیه سران جنبش سبز
مرگ بر موسوی ، خاتمی ، کروبی
موسوی، کروبی اعدام باید گردندNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information