2.12.2011رازهای زندگی خامنه ئی به روایت
 محسن مخملباف 
  را در ۸ ویدیوی زیر تماشا میکنید!
به انتخاب مژگان هارونی
 این محصول با استناد بر مدارک و شواهدی تهیه شده است
که میتوان بر درستی انان اطمینان داشت . نمیدانم که دانستن این اطلاعات
 چه منفعتی برای ما در این اسارت ۳۳ ساله خواهد داشت اما اگر قرار 
  روزی  برسد !! که ما شاهد محاکمه انان  در دادگاهای بین المللی باشیم
که بر روی صندلی متهمان حنایات جنگی نشسته و جواب های «مذهبی » به  
سؤالات « غیر مذهبی » در مورد دزدیدن این پولها به دادستانها میدهند واقعأ
 که باید وای بر ما و وای بر بی لیاقتیهای ما باشد، چرا که ان روز روزیست
 که محاکمه انان از جنایات بر علیه بشریت بویژه مردمان داغدار مملکتمان
 تبدیل به یک زد و بند معاملاتی خواهد شد که انان را دو باره اما اینبار
. خونخوارانه تر بر سر کرسیهایشان باز خواهد گردانید 
 قدرتهای بزرگ جهانی از سران کشورهای اسلامی توقعی که دارند انست ،
 که میتوانند ملتهایشان رادر فقر جسمی و فرق حیثیتی نگاه دارند و از
 انجام هر خشونتی نسبت به شهروندانشان خود داری نورزند و روزی هم که  
 مشاهده کنند ان ماموری را که بعناوین مختلف « شاه ، امام ، رئیس جمهور ابدی و غیر ابدی و یا کلنل و یا ژنرال ... » که بر سر کار گمارده اند انطور که باید به وظیفه خود عمل نمیکند با انقلابی برنامه ریزی شده که به راه میاندازند « کسانی » را بر سر کار میاورند که بطور وحشیانه و سبوعانه تری کاری بر سر مردمان مملکتشان  بیاورند که نه جوابی به ملتهای بدبختشان بدهکار باشند و نه به  خالی بندانهای بشر دوستانه جهانی !! چرا که « اجرای » ان اعمال غیر بشری و وحشیانه را به « حساب » دستورات دینی و یا مسلکی و یا مذهبی و یا سنتی و یا قومی خود میگذارند و راستی راستی هم که با این حساب هیچ قدرتی را اجازه دخالت در کارهای انان نیست چون دخالت، برخورد با عقاید و خوار انگاری باورهای انان تلقی خواهد شد و برای انکه دیگر هیچ کس به دنبال « جنگ » صلیبی دیگری نمیباشد پس انان برسر کارهایشان باقی خواهند ماند تا نبوت به  « بی » صفتی بد تر از انان برسد که زمام این اسرای  « همیشه » در صحنه را به دست گیرند و به انگونه که اربابانشان میخواهند انان را « اداره » کنند!.
و این داستان به همینگونه بوده و همینگونه نیز باقی خواهد ماند. ما که راضی نیستیم و امیدواریم هم که پیشبینی هایمان غلط از اب در ایند و همه سالم و شاداب به خانه های خود باز گردند ! امین
داوید فاخری
ویدیوی ۱
ویدیوی ۲


ویدیوی ۳
ویدیوی ۴ویدیوی ۵


ویدیوی ۶

ویدیوی ۷ویدیوی ۸No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information