3.12.2011הקורבנות הן מראה אכזרית למעשי האדם, כזו שתלווה את מעשיו מכאן ולהבא ותסייע לו להיות מוסרי יותר. חבל שבחברה הישראלית לא מסתכלים במראה לפני שמשמיעים קול
תפקיד האדם, כפי שכבר למדנו לחבר את העולמות כולם ע" כך שהוא בונה את עצמו כעץ-חיים.
כמו
העץ, יודע האדם להתאים את עצמו לשינויי האנרגיות ביקום, כמו העץ מניב האדם פרות אותם הוא מעניק באהבה לאחרים ללא הבדל, כמו העץ יש לו שורשים גזע ענפים עלים ופרות.
כמו
העץ גם השתלשלות העולמות, אותם צריך האדם לחבר מחולקת לחמישה שלבים, חלקים.
כך
גם האדם בנוי כעץ, מחמישה רבדים המאפשרים לאדם את תפקידו לחבר בין העולמות ובשביל זה נתנו לנו 5 ספרים המלמדים איך לעשות זאת.
התחלנו עם ספר בראשית יש שיגידו שהנוסחה המנצחת לאוזני המן היא קונדיטוריה טובה, אבל אורן בקר טוען ששום דבר לא ישווה לאוזני המן מעשה ידיכם שיצאו זה עתה מהתנור. קבלו את המתכונים הבטוחים שלו, לבצק ולשתי מליות, כשהם מלווים בתמונות שלב אחרי שלב, כדי שתגיעו לקו הגמר בשלום
mail.gif


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information