6.05.2011


پانزدهم خرداد ۱۳۹۰
پنجم ماه مه ۲۰۱۱عکس های مراسم تدفین شبانه
 هاله سحابیشب هاله

طنـــــــز
مرگ با عزت هاله سحابی
ابراهیم نبوی
نه طنز می نویسم و نه تلاش می کنم خشم خود را بپوشانم. جای طنز نوشتن نیست در چنین روزی که شرافت مجسم می میرد و دختری که می خواهد عزای پدر به پا دارد، می زنند تا کشته شود. در کنار این دو کشته چگونه می توان نشست و خنده بر لبان مردمانی آورد که اگر می دانند این رذالت را، خنده بر لبان شان زخم می شود و اگر نمی دانند، جز یادآوردنش کاری نمی بایست کرد. ظلمی چنین را نه که نخواهم که نمی شود باور کرد. شاید گمان بداری که نومیدی امانم را بریده است. نه، نومیدی نیست، خشم است. خشمی چنان تلخ که کام آدمی با هیچ قندی شیرین نمی شود، با هیچ پندی آرام نمی گیری، و با هیچ دارویی تبی که به جانت نشسته است، کم نمی شود. ادامه
کارتــــــــون
 درگذشت هاله سحابی
نیک اهنگ کوثر
1777347402.jpg
گزارش خبرنگار روز از مراسم تشییع و مرگ هاله سحابیخبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عينی گزارش می دهد نيروهای امنيتی، روز شنبه، برای متفرق کردن تجمع صدها نفر در اعتراض به مرگ هاله سحابی، در نزديکی حسينيه ارشاد در تهران، دست به تيراندازی هوايی زده و ۱۵ نفر را دستگیر کردند. ادامه

تکذیب و باز هم تکذیب

تبعات انفجار آمیا ( مرکز یهودیان ارژانتین )  که با همکاری جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان صورت گرفت و صدها تن کشته و زخمی برحای گذاشت همچنان  ادامه دارد بیشتر بخوانید هکرهای گروه انانیمس یا ناشناس، حدود ۲۴ ساعت جلوی دسترسی به این سایت را گرفتند و بیش از ده هزار ایمیل روی سرور این سایت را هم منتشر کردند.
کمیسیون جهانی سیاستگذاری مقابله با مواد مخدر، با انتشار گزارشی اعلام کرده که جنگ علیه مواد مخدر با شکست روبرو شده است.
بنا بر آمار از میان ۲۲۰ میلیون مصرف کننده مواد اعتیاد آور در جهان، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر (افزون بر ۷۰ درصد) حشیش و فرآورده های گیاه شاهدانه هندی (کانابیس) استفاده می کنند. بزرگترین مراکز تولید حشیش در جهان کشورهای مراکش و پاراگوئه هستند و استرالیا، آمریکا و کانادا هم بیشترین تعداد مصرف کننده حشیش و گراس را در خود جای داده اند."

یک خیابان معتاد در وطنای کشته که را کشتی
 تا کشته شدی زار
  با اوجگیری کشمکش در حاکمیت ایران، سخنرانی دیشب محمود احمدی نژاد  به صحنه رویارویی مخالفان و طرفداران او تبدیل شد.

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار
در رابطه با مطلب بالا


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information