7.29.2011

קריאה בתורה פרשת מסעי 
נוסח ספרדי ירושלמי עלייה 1


עיר מקלט וכהן גדול
פרשת מסעי עוסקת בציווי להקים ערי מקלטלערים אלו יכול לנוס רוצח בשגגהולגואל הדם אין רשות לפגוע בו כאשר הוא בתוך העירלרוצח (והתורה מכנה אותו כך אפילו שהמעשה היה לא במזידלא בכוונה או בימינו ברשלנות וללא כוונה פליליתאסור לצאת מתחומי העיר וכשהוא מחוץ לה לגואל הדם מותר להורגו (בלי להיחשב לרוצח בעצמו). הרוצח יכול לעזוב את עיר המקלט רק במות הכהן הגדולהמאמר יעסוק בקשר בין הכהן הגדול לעיר המקלט וישאיר את שאר עניני עיר המקלט וגם את השאלה האם גאולת דם היא ציווי או היתרלמאמרים אחרים.
ענין מות הכהן הגדול מופיע בפרשייה (פרק ל"השלוש פעמים:המשך

הרב ישראל לאו
בסיפורים מדהימים

איזה מין יצר
היצר החזק ביותר שלנו הוא יצר המין.
למרות זאת, יש נטייה לזלזל בו
צפו ותראו לְמה הוא טוב - ומתי

היצר החזק ביותר בנפש האדם לפי חכמים הוא יצר המין. לא כל-כך אוהבים לדבר עליו, ויש כאלה שהוא מביך אותם, אבל הוא קיבל את אחד התפקידים המרכזיים בחיי האנושות.

מאיפה באה העוצמה של היצר הזה? ואיך הוא עוזר לנו להתחבר לאלוקים? ynet ו"אורות-טלוויזיה יהודית" מזמינה אתכם לגלות את הקשר בין חיי מין לחיי נצח.
 
פרשת שבוע כלכלית
בתום 40 שנות נדודים מצווה הקב"ה על משה רבנו לקבוע מי יהיו המנהיגים שיעסקו בהנחלת הארץ ויחלקו שטחים בהגינות. ילמדו נא שרינו מעט מהאחריות שהיתה לראשי השבטים, בבואם לספק לעם פתרונות לדיור בר השגה

 
 

העיר הפולנית ברסט-ליטובסק שכיום נמצאת בבלארוס הצמיחה מנהיגים יהודים רבים, ביניהם מנחם בגין, שהיה בילדותו חניך ב"שומר הצעיר". אוסף מתצלומיו של עקיבא קרביצקי המשך

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information