7.04.2011چهارم جولای ۲۰۱۱
سیزدهم تیر ۱۳۹۰

 یک خبر خیلی بد 

سپاه پاسداران وجود مجسمه اسب ( نامداران وطن بر روی اسب ! ) را در میادین توهین به امام دانست و دستور برچیده شدن انانرا صادر کرد!! . معلوم نیست اینان که تا به این حد نگران وجهه و مقام امامند پس چرا در میادین از مجسمه های حیوانات دیگری که بیشتر شبیه ایشان هستند مانند ....... یا ........... یا ......... یا .......... و یا ....... استفاده نمیکنند ؟! 


مجسمه اریو برزن در میدانی در یاسوج

دره اریو برزن که در ان با اسکندر جنگید


دنیای وارونه وارونه وارونه 


به دستور اسکند جسد اریو برزن که در مقابل او جانانه از وطنش دفاع کرده بود را با انجام احترامات نظامی به خاک سپردند. اما اکنون هر چه وطن فروش هست را نیز با احترامات!!! ولی با انجام قمه زنی، زنجیر زنی، سر و سینه زنی بر خود و بر دیگران به گور سیاه میسپارند! 


بر چرخ فلک هیچ کسی چیز نشد
وز خوردن ادمی زمین سیر نشد
مغرور به انی که نخوردست تو را
تعجیل مکن ، هم بخورد، دیر نشد


**********************

اینجا زمین است
حوا بودن تاوان سنگینی دارد
نوشته ارزو
به انتخاب الف ص. شادمهر


در سرزمین من
هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست
و هیچ خیابانی ...
بن بست ها اما
فقط زنها را می شناسند انگار ...
در سرزمین من سهم زن ها از رودخانه ها
تنها پل هایی است
که پشت سر آدم ها خراب شده اند ...
اینجا نام هیچ بیمارستانی مریم نیست
تخت های زایشگاه ها اما
پر از مریم های درد کشیده ایست
که هیچ یک , مسیح را
آبستن نیستند ...
من میان زن هایی بزرگ شده ام که شوهر
برایشان حکم برائت از گناه را دارد ... !!!

نمی دانم چرا شعار از
لیاقتم , صداقتم , نجابتم و .... می دهی
تویی که می دانم اگر بدانی بکارتم به تاراج رفته ,
انگ هرزه بودن می زنی و می روی
اما بگرد , پیدا خواهی کرد
این روزها صداقت و , لیاقت و , نجابتی
که می خواهی زیاد می دوزند !!!

امروز پول تن فروشیم را به زن همسایه
هدیه کردم , تا آبرو کند ...
برای نامزدی دخترش !
*****
و در خود گریستم ...
برای معصومیت دختری که بی خبر
دلش را به دست مردی سپرده که دیشب
تن سردم را هوسبازانه به تاراج برد ...
و بی شرمانه می خندید از این پیروزی !!!

روی حرفم , دردم با شماست
اگر زنی را نمی خواهید دیگر،
یا برایش قصد تهیه ی زاپاس را دارید
به او مردانه بگو داستان از چه قرار است
آستانه ی درد او بلند است
یا می ماند ....
یا می رود ....
هر دو درد دارد !
اینجا زمین است !
حوا بودن تاوان سنگینی دارد !
توضیح عکس - تنه نزن/ حمام چهار فصل اراک که در زمان قاجاریه ساخته شده و دارای سه قسمت زنانه، مردانه و غیر مسلمانان ( اقلیتهای مذهبی ) میباشد. در ان زمان حمامها و مستراح ها را تفکیک میکردند ولی اکنون به همت حکومت جهل و بیخردی جمهوری اسلامی دانشگاه ها نیز مورد لطف عنایات ملوکانه حضرت عظما قرار گرفته وجزو انان بر میایند / تنه نزن 
 
 
گسترش دامنه خشکسالی در ایران
 
   

گزارشهای داخلی و خارجی اسرائیل
 به ویژه در رابطه با  جمهوری اسلامی
 
 
 
یکی از میهمانان برجسته این مراسم
شهبانو فرح پهلوی بودند که حداقل 
 حضورشان وجهه ابرومندانه یی بود 
که برخلاف انچه از جمهوری اسلامی در
 جهان شناخته میشود، در میان ۲۵۰۰ تن
 شرکت کننده که از همه جای دنیا به انجا 
دعوت شده بودند ارائه داده شد
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information