7.16.2011


به انتخاب نازنین

 مالک اژدر شريفي دادستان آذربايجان شرقي در يک مصاحبه مطبوعاتي اعلام کرد که سکينه محمدي آشتياني براي وداع با مادرش در مراسم عزاداري او شرکت کرده است. او اضافه کرد که هيچ تغييري در پرونده سکينه محمدي آشتياني ايجاد نشده است . مالک اژدر شريفي گفت سکينه بدليل  مشارکت در قتل همسرش در زندان مرکزي تبريز بسر ميبرد.
دادن مرخصي به سکينه ٬ زير فشار اعتراضات جهاني٬ يک عقب نشيني کوچک از طرف رژيم است. ما خواهان اعمال فشار به رژيم براي آزادي سکينه و همچنين هوتن کيان وکيل سکينه هستيم.

در مورد سکينه محمدي آشتياني و  اتهاماتي که حکومت اسلامي به او ميزند٬ هر يک از مقامات اين حکومت حرفي زده اند. يک روز گفتند٬ حکم سنگسار او بررسي ميشود و روز ديگر گفتند او اصلا به سنگسار محکوم نشده است٬ روزي گفتند به اتهام مشارکت در قتل همسرش در زندان است و روز ديگر گفتند پرونده بررسي مجدد ميشود و ... اين رفتار سران حکومت اسلامي با اکثر زندانيان در ايران است. تصميم گيري در مورد مرگ و زندگي افراد٬ کاملا سياسي است و بسته به اينکه اعدام و يا سنگساريک فرد چه پيامي به جامعه بدهد٬ جنايتکاران حاکم بر ايران با بيرحمي تمام تصميم خود را ميگيرند.
سکينه اکنون کماکان در بلاتکليفي بسر ميبرد. حکومت اسلامي ايران از يکسو زير فشار شديد افکار عمومي و دولتها در سطح بين المللي است و از سوي ديگر نميخواهد با آزادي سکينه نشان دهد که کوتاه آمده است. پس در بيدادگاههاي اين حکومت تصميم بر بلاتکليفي سکينه گرفته اند.

در مورد سکينه محمدي آشتياني و اتهام به شرکت در قتل همسرش٬ با وجود اينکه قبلا دادگاه ديگري به اين اتهام رسيدگي کرده و حکم داده بود٬ حکومت اسلامي ايران و تلويزيون" پرس تي وي" با پاسدار خبرنگاران و بازجوهايي که در اين شبکه " خبري" فعاليت ميکنند٬ سکينه را وادار کردند در تلويزيون به مشارکت در قتل همسرش اعتراف کند. اين تلويزيون مرزهاي وقاحت و بيشرمي را در نورديد و در برنامه تلويزيون سجاد پسر سکينه را وادار کرد که در نقش پدرش بازي کند و مادر به او نشان دهد که چگونه پدرش را کشته است!!!
اين واقعه در هر کشور ديگري اتفاق مي افتاد٬ بايد فورا دست اندرکاران اين شوي کثيف دستگير و محاکمه ميشدند٬ اما ايران جولانگاه مشتي جاني و ساديست اسلامي است که اين رفتارها در آنجا کاملا عادي است.

طبق اخباري که ما به دست آورده ايم سکينه در زندان در وضعيت روحي بدي است و بارها به خود زني دست زده است. سکينه دو فرزند دارد که تا کنون با مادر بزرگشان بوده اند و با مرگ مادر سکينه عملا دو فرزند سکينه ٬ نيز کاملا تنها مانده اند. کميته بين المللي عليه سنگسار يکبار ديگر خواهان اعمال فشار به حکومت اسلامي براي آزادي سکينه محمدي آشتياني و وکيل او هوتن کيان  است.

کميته بين المللي عليه سنگسار
۱۴ ژوئيه ۲۰۱۱

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information