7.26.2011

۲۶/۲۷
 جولای ۲۰۱۱
۴/۵
مرداد ۱۳۹۰


 مجسمه * حافظ * چه شد؟!.

 داوید فاخری
ایمیلی را از طرف یکی از دوستان خیلی قدیمی در مورد موزه ئی تحت عنوان موزه * مجسمه های شمعی از بزرگان نامی شیراز؟/ایران؟! * که در شهر زیبایم شیراز به تازگی برپا گردیده دریافت کردم که در عین شادمانی کثیر از این اقدام فرهنگی که در انجا صورت گرفته احساس اندوه جانگدازی نیز تمامی وجودم را در بر گرفت و ان مشاهده جای خالی مجسمه یکی صادق ترین انسانهای روی زمین * خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی * در کنار مجسمه های دیگر بود که به جای ان میز کوچکی را با دیوانی از اشعار ان عالیجناب و دوشمعدان خاموش که بر روی ان قرار داده شده بود پر کرده بودند!.
به سادگی میتوان دریافت که علت قرار ندادن مجسمه عالیجناب * حافظ * توسط عمال الوده جمهوری جهل و خون اسلامی در ان موزه به خاطر اشعاری است که وی بر علیه «  روحانی نمایان مسلمان » مانند اینانی که کشورمان را اکنون بیش از سه دهه هست به زور قتل و غارت و تجاوز به « اشغال » خود دراورده اند در نزدیک  به ۷۰۰ سال قبل سروده و چشمهای جهانیان را برای همیشه بر روی دست های الوده این دسته از « حشرات موذی »، به خون * فرزانه گان بیگناه وطن *، که از ان زمان تاکنون برای جهالت « اشیائی » مانند این بی مایه گان پشیزی ارزش قائل نبوده و به خاطر ان  جان خود و عزیزانشان را باخته اند توسط بینش و اینده بینی پیامبر گونه خود گشوده است!.
روزی خواهد رسید که این پیامبران دروغین جمهوری جهل و خون اسلامی به سزای بی حرمتی به بندگان خاص خدا و ریختن خون انان با دستان کثیف خود خواهند پرداخت !.
 تا فرا رسیدن ان موعد که گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم


دل من در هوس روی تو ای مونس جان
خاک راهیست که در دست نسیم افتادست
حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز
اتحادیست که در عهد قدیم افتادستکارتون نیما نیستانی تاجر و ثروتمند ارادتمند و دستبوس « خمینی » که به تازگی در سن ۸۷ سالگی در ایران درگذشت باور نداشت که در اولین تابستان بعد از انقلاب خبر مصادره اموالش را از رادیو بشنود ، اما او حد اقل به خاطر انکه « مسلمان بود »   کشته نشد که سرمایه دار خیر یهودی ایرانی * مرحوم حبیب القانیان * که او هم به خاطر خدماتی که با ابتکار در تغییر برخی از صنایع سنتی به مدرن و گسترش و فروش چشمگیر انان در خاورمیانه به کشور کرده و خانواده های بسیار زیادی در سراسر مملکت را در رابطه با ان صنایع به رفاه رسانده بود باور نداشت که نه تنها اموالش را به یغما میبرند بلکه او را در ۶۹ سالگی به خاطر انکه * یهودی است * به جوخه اتش نیز  میسپارند!.. 
 شادروان حبیب الله ( حاج حبیب )لقانیان
سن ۶۹
ملیت ايراني
مذهب يهود
وضعیت خانوادگی متاهل
تحصیلات —
شغل شغل آزاد
مرتبه و موقعیت —

تاریخ اعدام ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸
محل تهرانايران
نحوه اعدام تيرباران
اتهاماتی که توسط احمق نژادان یهود ستیز
جمهوری جهل و خون اسلامی 
بر ان مرحم وارد شده اند
اتهامات جاسوسيجاسوسي يا فعاليت به نفع يک دولت بيگانه;
جرايم مذهبي; جرم ضد انقلاب نا مشخصخيانت
مفسد في الارضمقاومت در مقابل انقلابانسداد راه خدا
همکاري با رژيم طاغوت

اوضاع اجتماعی ایرانیان یهودی 
 در جمهوری اسلامی البته به
روایت تهیه کننده « ویدیوی زیر»
به انتخاب ژاله حکیمی
برخلاف شایعات عناصر بین المللی ضد ولیه فقیه که دشمنی و رفتار خصمانه حکومت اسلامی نسبت به ایرانیان کلیمی  را از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود می پراکنند چنان به طور غیر قابل باوری وضعیت انان خوب و مرفه است که هوس میکنی در همین لحظه اموالت را به اتش بکشی، دست اهل و عیال را بگیری و از چنگال شیطان بزرگ بگریزی و برگردی به وطن!! و در انجا تنها با پذیرفتن این 
شرط اسان و غیر قابل رد که دشمنی خودت را نسبت به کشور اسرائیل ابراز کنی و نشان بدهی که چقدر از خواهران و برادران صیهونیستی که در انجا داری بدت میاید، انگاه است که میتوانی بدون مزاحمت بسیجی و سپاهی و نیروی انتظامی و حزب الله ئی و ثارالله ئی و لباس شخصی و ....  با دوستان مسلمانت بر سر گذر و در مقابل دید خاص و عام بنشینی و گپ بزنی و به سلامتی  سران جمهوری اسلامی استکانهای کمرباریک حاوی عرق کشمش خانگی را پشت سرهم بالا بیندازی و تا دینش حال کنی!!. 


کارتون

نیک اهنگ کوثر  

دو عکس اول مبنای رابطه / « دستبوسی » ادمکهای انقلاب مثل بنی صدر با خمینی را نشان میدهند ( چون عروسکهای امروز اطراف خامنه ئی ) و دو عکس دیگر فرار بنی صدر با لباس مبدل از ایران اسلامی و دیگری محل پناهنده گی و اقامت او در کشور فرانسه را نشان میدهند 

نقدی ، فرمانده بسیج ، موجود اشغالی
که رهبری هرگونه فساد در
کشور را به عهده ننگین خود دارد 
 این چنین نشخوار کرد :
( خوانندگان عزیز لطفا قبل از از خواندن اظهارات این شیئ مزدور فلسطینیها به چهره بدقواره او که سنگدلی و پستی از ان میبارد توجه کنید ! )

مقاله لوس آنجلس تایمز 
در باره فعالان حقوق بشراز ته قلبم تورو میخوام
شبهای تهران


به انتخاب ژاله حکیمی
1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information