8.16.2011
۱۶ اکوست ۲۰۱۱
۲۵ مرداد ۱۳۹۰


در جلسه مشترک پرروهای بی شرم و حیای جمهوری جهل و خون اسلامی تصمیمات متنوعی اتخاذ گردید که دو نمونه از انان را در زیر مشاهده میکنیم
مسئولان جمهوری اسلامی اعلامیه حقوق بشر را بخوانند
کارتون حجاب در تاریخ ایران 
 طرحی از احسان گنجی

تنه نزن / به دلیل انکه در سال جاری، به علت افزایش چشمگیر بهای شتر، این نظر مطرح شد که افزایش متناسب در پرداخت های بیمه باعث دشواری برای شرکت های بیمه می شود در نتیجه، میزان دیه برای سال جاری از سوی مقامات قضایی  « شتر-مرغ » تعیین گردید که بتوان با بالا و پائین رفتن قیمت « حیوانات تومان  نما » مانند شتر، گاو ، گوسفند، بز، سگ و گربه و امثالهم ، ان یکی که شرکتهای بیمه بیشتر به نفعشان است  بعنوان مثال در این مورد ( شتر و یا مرغ ) را برای پرداخت دیه انتخاب کنند .گزارش واشنگتن پست از بهبود روابط پکن و تل آویو
 
طنــــــــــــز


نوشته ابراهیم نبوی


طرحی از نیک اهنگ کوثر
هزاران تن از پناهندگان فلسطینی از اردوگاه لاذقیه در سوریه می گریزند

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information