11.20.2011


پرس: «اسرائیل نمی خواهد در مبارزه علیه اتمی شدن ایران تنها باشد؛ اسرائیل بخشی از جهان متمدن و کشورهای مسئولیت پذیر است و انتظار دارد رهبران جهان به تعهدهایی که در زمینه جلوگیری از اتمی شدن ایران داده اند عمل کنند. چرا که مسئله ایران به همه جهان مربوط می شود».متن کاملالیاس حضرتی، مدیر مسئول اعتماد : ای کاش از من توضیح 
میخواستند، نه اینکه روزنامه را تعطیل کنند و کاری نمیکردند 
که دیشب همکاران ما با چشم گریان از روزنامه بروند و بار 
دیگر ماجرای بیکاری آنها از سر گرفته شود"
درخواست مصباح یزدی از "کل نظام":
روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی، در شماره امروز خود از قول برادر حسن تهرانی مقدم نوشت که او در جریان آزمایش نهایی یک موشک قارهپیما کشته شده است، اما بعدا این سخنان را از نسخه اینترنتی خود حذف کرد.
سید ابراهیم نبوی
پیش گیری کلمه ای است که با "پیش" آغاز می شود و تا همین دیروز واژه "پیش" به معنی قبل بود، و با این حساب "پیشگیری" تا همین امروز معنی اش این بود که چیزی می خواهد اتفاق بیافتد، اما ما با اقدامات و رفتارهای مان کاری می کنیم که اتفاق بیافتد. مثلا وقتی ما حداکثر سرعت در یک جاده را می کنیم  ۷۰ کیلومتر، و اتوبان درست می کنیم، که ماشین های سمت راست از ماشین های سمت چپ با یک فاصله ای، دیواره کوتاهی، کناره ای، جدول بتونی قرار بگیرند، از اصابت ماشین ها از روبرو با سرعت  ۱۴۰ کیلومتر پیشگیری می کنیم. اما اگر یک آقایی پیدا شد و مسوول پیشگیری از بیماری های روانی در یک مرکز بسیج شد و بعد از یک سال همه دیدند که برادران بسیجی که قبلا سی درصدشان روانی می شدند، حالا هفتاد درصدشان روانی می شوند، قطعا کار آن مسوول پیشگیری مرکز بسیج موفق نبوده. اصولا لازم است توضیح بدهیم که موفق شدن یعنی به نتیجه رسیدن، به نتیجه نرسیدن یعنی شکست خوردن و میان این دو تا فرق های زیادی است از جمله اینکه پیروزی را با دو تا انگشت رو به بالا شبیه هفت نشان می دهند، و شکست را معمولا با هیچی نشان نمی دهند، فقط سرشان را می اندازند پائین و می روند بیرون. ادامه 
کارتــــــــــون
طرح بالا از نیک اهنگ کوثر
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information