11.23.2011

http://tanehnazan2.blogspot.com/2011/11/blog-post_23.html حالا اقا کجا با این عجله؟!.
به انتخاب فریدون سلوکی

وقتي با اين همه گناه رسيدم اون دنيا ,
خودم شروع کردم به رفتن
سمتِ جهنم که
يه فرشته بهم گفت کجا؟!
گفتم: هان؟!
گفت: ايراني هستي ديگه؟!
گفتم : آره.......
گفت: بيا برو تو بهشت!
... گفتم: من ميدونم گناه کارمُ اول بايد برم جهنم...


گفت: پس فکر کردي تو اين مدت کجا بودي؟!
*******************


به انتخاب مژگان هارونی و رونیتا زرگری


سهراب احمدي نژاد سپهري


روزگارم بد نیست
چاه نفتی دارم
پول گازی
سر سوزن عقلی
دوستانی ،دستشان داغ ودرفش
وسخنگویی که همین نزدیکیست
لای این شب بوها
گوئیا می ...اشد
پاي آن کاج بلند

اهل تهرانم
ازهمان روزکه خوردم پپسی
توی میدان ولیعصر شدم تهرانی
اهل تهرانم
پیشه ام حرافیست
گاه گاهی قفسی میسازم توی اوین
تا به آواز جوانی که در آن
زندانیست
غم بدبختیتان تازه شود
چه خیالی،،،،چه خیالی میدانم
همشون بی جانند
خوب میدانم
حاصل دولت من بی نانی است

من مسلمانم
برسرم هالهی نور
جانمازم پرچم
مُهرم زور
قصر، سجاده من
من وضو با 
خون مردم پیروجوان میگیرم
من نمازم را پی تکبیرةالحرام فقیه
پی قدقامت شورای نگهبان خواندم
کعبه ام بر لب چاه
کعبه ام توی
جمکران افتادست
کعبه من مث یک زندانی
می رود راه براه
می رود بند به بند
حجرالاسود من
کلّهی تاروسیاه اوباماست

اهل تهرانم
نسبم شاید
برسد
به یه هندونهیکالی در چین
نسب من شاید
به پسر عمه چاوز برسد
رهبرم بی خبر از خواب پرید
جنّتی زیبا شد
مرد بقال از من پرسید
چند مثقال کراک میخواهی


من ازاو پرسیدم
راي مفت سیری چند؟
**********


 بنده ی انم که به من عقل بیفزاید حتی   
     اگر ان عقل دهنده ( GPS ) باشد   
به انتخاب ساریت شمش / اسرائيل
ترجمه از عبری داوید

 خانمی به شدت از اینکه چرا شوهرش انقدر که در زمان رانندگی به فرامین خانم راهنمایی دهنده از وسیله  ( GPS ) گوش میدهد و به راحتی دستورات وی را  اجرا میکند اما در مقابل، نه تنها به پیشنهادهای اینور و یا انور پیچیدن های گاهگاهانه ی که او به شوهرش میدهد توجه نمیکند و حتی مانند کسی که « هوو » ی زیباتر و جوانتری را « صیغه » کرده و به خانه اورده و مبادا که پارازیت پراکنیهای او باعث دلگیری ان دختر شده و شب جمعه دلپذیری را از او دریغ بدارد با «  دخالت نکن های ممتد » او را دعوت به سکوت میکند، دلخور و عصبانی بود که تصمیم گرفت خودش  روزی ان اتوموبیل را براند و به رمز دلبریهای این خانمی که دست روی « همسرش » گذاشته و کم کم دارد اساس خانوادگیش را بر هم میریزد کشف کند !!.
از این رو روزی از روزها اتوموبیل را برداشت و و در راهی بسیار بیراهه براه افتاد تا با اشکالات عمده یی که در این راه وجود دارد ، عکس العمهای مختلف ان خانم راهنما را ازمایش کند!.
خیلی طول نکشید که صدای ( جی پی اس GPS ) شنیده شد و به جای انکه مثل او که به شوهرش معمولا تذکر میدهد « مگه کوری ؟! چطور تابلو به این بزرگی را ندیدی!! » با تن صدائی بسیار ارام و متین به او میگوید * ۲۰۰ متر انورتر به سمت چپ بپیچ * و یا اگر شوهرش راه را اشتباهی رفت، بجای انکه او را مانند همیشه « احمق » صدا کند ان خانم با لحنی دلداری دهنده به او میگوید به نظر میاید که راه دیگری برای رسیدن مقصد یافته ئی اما « نگران نباش عزیزم همه اشتباه میکنند من کمکت میکنم تا به هر صورت به مقصد برسی! »  و انچه که بیشتر از همه بر روی او اثر گذاشت صدای ان خانم از وسیله  ( GPS ) بود و بجای انکه مانند او با طعنه به شوهرش بگوید « اخرش رسیدی؟ دیگه وقتش رسیده بود که برسی!! » با خوش امدی گرم به او تذکر میدهد * به مقصدی که خواسته رسیده است! *. این بود که ناگهان فریاد درونش مانند فریاد ارشمیدوس برخواست که * یافتم، یافتم *. با خودش فکر کرد * من کجا و این وسیله کجا؟! * یافتن این رمز دلبریها و دلهای مردمان ربودنها بسیار ساده است و تنها در چگونگی ابراز خواسته ها و بیان و در میان گذاردن موضوعات با افراد خانواده و دیگرانی که در اطرافمان قرار دارند خلاصه میشود و رمز یا رموز دیگری مانند انچه  در داستانهائی مانند « هاری پاتر » گنجانده شده در میان نیست. 
اری از این وسیله جادئی برای ساختن
 اجتماعاتی بهتر بسیار میتوان پند گرفت
*****************

شب اسپاگتـــــــی
به انتخاب پرویز فاخری*****************

    دعای خانمهای مجرد   

به انتخاب فریدون سلوکی
زبان به کار گرفته شده در دعا
  یک چیز نیمه عربی است
ترجمه داوید
از همان چیز نیمه عربی 
به یک چیز نیمه فارسی

اللهم الرزقنا جوانک الرشید الغنیی

 و الصاحب المدراک و المسکن.
 راکب الکمری.   مطیع الامر.
لا خواهر و لا مادر.
 متخصص الطبخ و النظافت
 و ماهربالتعویض الکهنه الطفل الصغیر.
 الخلاصه
       الزن ذلیل...      

 - خدایا  نصیب من را از جوانانی که در چشم مردان، خوش پسند میایند و نه در چشم زنان چشم دریده  ( که همیشه در کمین شوهرهای پوووولدار و موفق دیگران نشسته اند،  تا انانرا به نفع خود ادم ربائیشان کنند! )،
دارای خانه و زندگی کامل و مدارک بالای علمی و یک دستگاه اتوموبیل  ( ??!!!CAMRY ) بوده و نیز انکه از روز اذل به خود خواهر و مادر مزاحم  ندیده باشد و چنان هم به اشپزی کردن و نظافت و خانه داری به صورت یک تفنن شادی بخش و هرروزه بنگرد که تاب و تحمل دخالت دیگران بویژه همسرش را نیز در کمک به انجام پذیری انان نداشته باشد و خدایا در کمال پررویی ، یک خواهش دیگر و ان این که فردی بچه دوست باشد و در تعویض « کهنه = دایپر » بچه ها  نیز به طور طبیعی متخصص به دنیا امده باشد.!.
 منتی نباشد اقای خدا این تقاضای اخری بیشتر به نفع شماست تا بر اوردن تقاضاهای کوچک این * ضعیفه * مطیع و نجیب و باوفا و سربزیر، خواهشان فردی را برای من در نظر بگیرید که یک *** زن ذلیل کامل *** بوده و توسط پدری به همانگونه نیز ساخته و به دنیا تحویل داده شده است، باور بفرمایید که به جان هردویمان انجام این تقاضا، کار را ساده تر میکند چون اگر چنین شود تا ۱۲۰ سال دیگر در جاها ئیکه سایه گرانقدر حضرت عالی بر سر انان است ( مساجد ، روضه خوانیها ، زیارت گاهها، نوانخانه ها، جذام خانه ها، مدارسی که در انان به خاطر بی برقی و استفاده از ذغال و یا چوب در بخاریهای عهد بوقی که هنوز در ان اماکن مورد استفاده قرار میگیرند و بعضا نیز باعث میشوند که بچه ها یا در کلاسها خفه شوند و یا زنده زنده در اتش بسوزند  و ..... !!! ) هرگز پیدایم نشده و مزاحم اوقات گران بهایتان نخواهم شد !.
*********************
      ای کسانی که ایمان آورده اید...
اگر بجای ایمان، سیمان آورده بودید 
این مملکت تا حالا آباد شده بود..
(سوره صادرات آیه ۳۰۰۰ میلیارد)-
تیترهای مردم خر کنی خمینی در مطبوعات 
پیش و یا اوائل انقلاب که انتشار یافته اند 
به انتخاب پرویز فاخری


مردم به قرمساق ( خامنه ئی ) رای نمیدهند
 د. نورانی / پاریس

بدانیــــــــــم و

به انتخاب پرویز فاخری

از زشت رویی پرسیدند :
آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال

اگر کسی به تو لبخند نمیزند 
علت را در لبان بسته خود جستجو کن

همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، 
چون هیچ ریگی به کفششان نیست

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

هر کس ساز خودش را می زند،
ولی تو به هر سازی نر قص

مردی که کوه را از میان برداشت 
کسی بود که شروع 
به برداشتن سنگ ریزه ها کرد

در زندگی یه روز به عقب نگاه میکنی
و به آنچه گریه دار بود میخندی

آدمی را آدمیت لازم است ، 
عود را گر بو نباشد ، هیزم است

کشتن گنجشکها ، 
کرکس ها را ادب نمی کند

فرق بین نبوغ و حماقت
این است که
 نبوغ حدی دارد

***********************

مواظب باشید
سرطان جدید پوستی توسط
 اکسید نیترو سیلور
به انتخاب گلی فریور

طبق آخرین یافته موسسه پزشکی آمریکا نوع سرطان جدید پوستی 
کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط 
اکسید نیترو سیلور ایجاد می شود

هنگامیکه کارتهای شارژ تلفن همراه را خریداری میکنید،
قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده 
که سرطان زا اعلام شده است
بهتر است خراشیدن را با پوست

 انگشتان یا ناخن انجام ندهید
و لطفآ برای پیش گیری، این مورد حساس 
را به دوستان و عزیزان خود نیز اطلاع دهید**************
عکسهایی از گذشته ها

به انتخاب ژوزف سومخ
 مادر و پسر در زمان قاجار
 ناصرالدین شاه در لندن
یهودیان در عهد قاجار

***************

نجات معجزه اسا
به انتخاب پرویز فاخری
******************

بنظر من آدمها 
دو دسته هستن

به انتخاب گلی فریور

یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور
 یا بی پول ترن که بهشوم میگم گشنه گدا

یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خا.... مال
 یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم کو.... گشاد

یا از من سر سخت ترن که بهشون میگم کله خر
 یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو

یا از من هوشیارترن که بهشون میگم فضول
 یا ساده ترن که بهشون میگم هالو

یا از من شجاع ترن که بهشون میگم ک.... خل
 یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی خ...یه

یا از من دست ودل بازترن که بهشون میگم ولخرج 
یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم چس خور

یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بک 
یا کوچکترن که بهشون میگن فسقلی

یا از من مردم دارترن که بهشون میگم بوقلمون صفت
 یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق

خدا رو شکر که بقیه ی ایرانیا مثل من فکر نمیکنن
 والا معلوم نیست مملکتمون به چه روزی می افتادNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information