1.10.2012چهار خبر بسیار وقیحانه زیر که امروز دوشنبه ۹ ژانویه ۲۰۰۲ توسط عمال ننگین جمهوری اسلامی در کالیفرنیا دریافت داشتیم را با هم مرور میکنیم. 
داوید فاخری
بسیار محتمل است که این پیش بینی حضرت ایت الله امام زمان نیمه ظاهر، علی خامنه یی صحیح از اب در اید!.  اما این امام سیزدهم نیمه ظاهر مقصودشان از دشمن چه کسی است، دشمن خارجی که نامشان « دشمنان »‌نیست و « دوستانی » است که خود شان انانرا به ماموریت برای زیر و رو کردن فرهنگ و غارت داراییهای منابع زیر و روی کشور عزیزمان ایران به نفع خود فرستادندشان؟! و یا دشمنان داخلی که همان * وطن دوستانند * و یا بستگان و همفکران ان دسته که تا بحال گروه گروه تشنه لب از دسترسی به ازادی برای همه ملت یا سر از بازداشتگاهها و زندانهای مخوف « حکومتی ۹۵٪ شیطانی و ۵٪ خدائی » در اورده اند و یا به چوبه های دار سپرده شده اند و یا چنان ناشناس و بی کس و کار کشته و ناپدید گردیده اند که از  نام و نشان انان هیچ چیز به جز * ناکامی * باقی نمانده است؟ راستی کدامشان مقصودتان است اقای « حکومت »

اقیانوس ارام را به تو چه ! رابطه هزاران هزار میلیاری دو قدرت بزرگی که به خاطر نقض نشدن ان مبادلات هر کدام حاضرند « خواهر و مادر » خود را نیز برای حفظ انها بفروشند، به تو چه ؟ برخورد احتمالی نظامی ان دو بر ترینهای قدر در هر منطقه ئی که از فاصله های هزاران کیلومتری نیز اگر از بغل گوش دیگر قدرتهای بر تر جهانی بگذرد و عکس العمل انان را در پی این تحولات غیر عادی و نگران کننده که در هر منطقه ئي جهانی اتفاق بیفتد  داشته باشد و یا نداشته باشد!! به تو چه ؟ راست میگوئی بدون احتساب همه بیلیونها دلارهائی که به شکم مشتی گرسنه نمای متعفن مانند حزب الله و سوریه و فلسطین و ونزوئلا و نیکاراگوئه و بلاروس و ...... سرازیر کرده و از انان « ادمکش  » حرفه ئی برای مبارزه با ملت به عجز امده و ازادیخواه وارد کرده اید بگوئید در چهار سال گذشته دولت احمدینژاد با ۱۷/۵ میلیارد دلاری که مجلس در اختیار او گذارده تا به حال چه کرده؟
خجالت دارد، « واکنش » رسمی چین را به تو چهچنان این خبر غم انگیز را پخش میکنید که انگار مانند اسرائیلیها جنگ ۶ روزه را با صدها هزار نیروهای دشمن بیشتر از نیروهای خودی به نبرد پرداخته و انان را برای همیشه به خاک خجالت سپرده باشید و یا با انجام عملیات شگفت انگیز انتبه دهان دنیائی را از تعجب باز نگاه داشته و یا هر روز به اختراع و یا اکتشافی تازه که به نجات جان ملتها از مصیبتهای طبیعی و غیره انجامیده  دست زده اید و امتنان جهانیان را  نسبت به کشور و ملت و گردانندگان حکومتی ان خریده باشید،‌ و یا در مدت ۶۳ سال از پیدایشی دوباره * اسرائیل *، دانشمندانتان موفق به دریافت ده جایره * نوبل * در  رشته های مختلف گردیده باشند
چرا راستش را به مردم نمیگوئید که هر بار رسانه ئی جهانی از شما « دست به گزارشی زده که کمی بوی مثبت از ان به مشام رسیده قبلأ  حق ( باج ) مالی گزاف انرا از شما دریافت داشته است!. چرا باید تا یک،دو و یا چند روزی که از انتشار خبر ناخوشایندی از شما در « هرالد تربیون، نیویورک تایمز، واشنگتون پست، لس انلس تایمز، گاردین، رئوترز و ..... » پخش میشوند ناگهان داستان به گونه ئی به نفع شما برگشت میخورد و مقالاتی در مورد حضور مثبت حکومت نحس اسلامی در منطقه توسط انان مورد ذکر و موضوعی که قابل تامل است انتشار می یابد؟!. ایا به ملت میگوئید که رقم این باج سبیلهای رسانه ئی که شما بخشش میکنید تا « کله خرتان » توسط همان رسانه های « به اصطلاح معتبر جهانی! » به دانشمندی « کله نیوتون » نشان داده شود به چند میلیارد دلار در سال میرسد؟ . « رئیس جمهور به ونزوئلا رفته! » خب رفته که رفته مگر جز برای پر کردن جیب چاوز بی سر و پای شهوتران و سایر همپالگیهایش در کوبا و اکوادور و غیره رفته تا از انان برای ضرب و جرح و قتل معترضین به انتخابات اینده که به خیابانها خواهند ریخت ادمکشان مزدور وارد کند؟!.

  دقت کنیم به خبر بالا « تجار و بازرگانان فعال ایرانی ». به راستی این بازرگانان ایرانی موفق از چه دسته و گروهی میباشند  و به چه دار و دسته بانفوذی از پاسداران، شورای نگهبان و وزرای دولتی و شخص خامنه ئی و غیره وابسته اند که انان به اینگونه محکم بر سر کسب و کار خود نشسته اند و نامشان به عناوین « تجار و بازرگانان موفق » برده میشود در حالیکه در همان زمان  تاجران و بازرگانان و کارخانه داران هموطنشان در ایران یکی یکی از زور قادر نبودن پرداخت حقوق به کارمندانشان انانرا با عدم پرداخت چندین ماه حقوق روانه خیابانها میکنند و کک هیچکس نیز در این باره خطیر نمیگزد؟!. سرويس علمي و فرهنگي مرکز خبر حوزه، بخش نابی از سروده اين مرجع تقليد « آيتالله العظمي ناصر مکارمشيرازي از مراجع عظام تقليد » که به ظاهر در مدح « امام زمان » سروده اما در باطن برای « شخص سومی » سروده است که توصیفات وقیحانه در ان روی * ایرج میرزا * را در مقایسه سفید کرده است را تقدیم میدارد.

من کجا؟ يار کجا؟ طالع بيدار کجا
ليک افسوس که اين قصه سراب است هنوز
سخت من طالب ديدار و تو غايب ز نظر
ز آتش هجر تو اين قلب، کباب است هنوز
«ناصر» از عشق تو آموخت سخن گفتن را
زين سبب گفته او گوهر ناب است هنوز
چنانکه سعدی هم به 
تقلید از این مرجع محترم گفته است
همه قبیله من عالمان دین بودند
مرا معلم عشق تو شاعری اموخت

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information