1.25.2012


تنه نزن
همراه با چند خبر کوتاه
تهیه و تنظیم داوید


.....شانس زنده ماندن نوجوانان یهودی و غیر یهودی ( ۱۳ تا ۱۸ ساله ) بیشتر بود،
چرا که می توانستند آنها را به بیگاری بگمارند.

holdayposter.jpgسرنوشت کودکان یهودی و غیر یهودی را می توان به این صورت طبقه بندی کرد۱) کودکانی که هنگام ورود به مراکز کشتار به قتل می رسیدند؛ ۲) کودکانی که بلافاصله پس از تولد در آسایشگاه ها به قتل می رسیدند؛ ۳) کودکان متولد شده در محله های یهودی نشین و اردوگاه ها که به دلیل آنکه زندانیان آنها را مخفی می کردند، زنده می ماندند؛ ۴) کودکان اغلب بیش از ۱۲  سال که به عنوان کارگران مجانی و یا سوژه های آزمایش های پزشکی مورد استفاده قرار می گرفتند؛ ۵) کودکانی که طی عملیات تلافی جویانه یا به اصطلاح ضد پارتیزانی کشته میشدند ادامه


اثر هنری ایزابل هان
اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم های خود 

علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است 
که نگرانی های موجود درباره ماهیت برنامه 
هسته ای ایران همچنان به قوت خود باقی است.
کارتــــــون
طرحی از نیک اهنگ کوثر
مقام معظم دلار 
و مقام معظمNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information