2.17.2012

[בית הכנסת המפורסם של ברלין

קישקש עם חורי הכדורים 
במקומות מסוימים.]כ״ה בְּשְׁבָט תשע״ב

25th of Sh'vat, 5772
Sat, 18 February 2012 
טקס כריתת הברית על המצוות והדינים שבפרשהאיור של ג'ון סטיפל דייויס

פרשת משפטים היא פרשת השבוע השישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"אפסוקאומסתיימת בפרק כ"ד פסוק יחרוב הפרשה מפרטת מצוות ודינים רביםבעיקר כאלו הקשורים לתחום המשפטי. בסוף הפרשה מסופר על טקס כריתת ברית של בני ישראל עם אלוהים ועל עליית משה להר סיני.
בחלק מהשנים קוראים את פרשת משפטים בשבת הסמוכה לראש חודש אדרולפיכך קוראים בה גם את הפרשיה הראשונה מ"ארבע פרשיות" - פרשת שקלים.
ההפטרה מתייחסת למצווה המופיעה בפתיחת 
פרשת משפטיםדיני העבר והשפחה העבריים
 וכי יש לשחררם לאחר שש שנות עבדות.
באותה תקופה בירושלים היו העשירים
 ואנשי השררה רוכשים להם עבדים 
]ושפחות עבריים ומחזיקים בהם
 למעלה משש שניםצדקיהו שמלך בירושלים 
באותם ימיםקרא להם לשמור את מצוות
 התורה ולשחרר את העבדים והשפחות בזמן 
הראוי לכךהם נענו לדבריוכרתו עמו ברית 
ואכן שיחררו את עבדיהם ושפחותיהם.

מעל אפיקו של נחל שילה בשומרון, נישא מצוק ועליו חורבת צְרֵדָה - עירו של ירבעם בן נבט שמרד ברחבעם - בנו של שלמה המלך. ביקור במקום שבו נזרעו הזרעים לפיצולה של ממלכת ישראל

נשים בימינו כבר לא מתביישות להחזיק יזיז או שניים. הבעיה היא שהן משלמות מחיר נפשי כבד על מערכות היחסים הללו, שפוגעות בסיכוייהן להתאהב באמת ולנהל מערכת יחסים אוהבת ושוויונית. האם יזיזות היא הודאה בוויתור על זוגיות?
שבת שלום ושבוע טוב ונעים ומבורכת לכולכם

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information