5.04.2012
פרשת קדושים:

 'אומנות האהבה' -

 הרב יעקב נגן


תוכן הפרשה של * קדושים *


פרשת קדושים היא מהפרשות עם המספר הרב ביותר של מצוות בנושאים שונים. על המכנה המשותף שלהן מעיד הפסוק הפותח את הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם: קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלהיכם". על פסוק זה אומר המדרש שפרשה זאת נאמרה במעמד הקהל, בנוכחות כל עם ישראל, מאחר שבפרשה זו יש יסודות תורה רבים.
בין המצוות בפרשה:

נושאים בפרשה * אחרי מות *

שילוח השעיר לעזאזל, ציור של ויליאם ג'יימס ווב


* הפטרה * של קדושים

ההפטרה היא בספר יחזקאל, פרק כ"ב פסוקים א-טז, "התשפוט שפוט", והיא מתארת את תוכחתו של יחזקאל על הפרת איסורי העריות. קריאת הפטרת אחרי מות היא נדירה ביותר בגלל שבשנים פשוטות אחרי מות מחוברת ל"קדושים" וקוראים את הפטרת קדושים. בשנים מעוברות המתחילות ביום חמישי קוראים בשבת פרשת אחרי את הפטרת שבת הגדול ובשנים מעוברות בהם פסח יוצא ביום חמישי או בשבת קוראים עם פרשת אחרי מות את הפטרת פרשת קדושים, כי בשבת פרשת קדושים קוראים את הפטרת שבת ראש חודש או "מחר חודש". על כן, רק בשנים מסוג זחג (כ 6% מהשנים) קוראים את הפטרת אחרי מות "התשפוט התשפוט".
בעבר, היה המנהג בהפטרת פרשות אחרי מות וקדושים הפוך, שהפטרת פרשת קדושים היא "התשפוט שפוט", והפטרת פרשת אחרי מות היא "הלא כבני כושיים". המנהג היה להשתדל להימנע מקריאת הפטרת "התשפוט שפוט", משום שהיא מדברת בגנותה של ירושלים, ולכן כאשר הפרשות היו מחוברות קראו את הפטרת "הלא כבני כושיים", וכן בשנים שבהן קראו בשבת אחרי מות את הפטרת שבת הגדול, שבת ראש חודש או "מחר חודש", קראו בשבת קדושים את הפטרת "הלא כבני כושיים".‏[1] המנהג היה מבוסס על דעת רבי אליעזר במשנה שלא לקרוא הפטרה דומה המדברת אף היא בגנות ירושלים. (אף כי לא נתקבלה דעתו להלכה). (מגילה ד', י')פרשות "אחרי מות קדושים" מהזהר
והקבלה מאת - שאול יודקביץסחורה משומשת תוכלו למצוא בחנויות יד שנייה 
שהפכו בשנים האחרונות לטרנד, או כשתרצו 
לרכוש רכב בעלות מוזלת. אבל אנשים הם לא 
טרנד חולף ובטח שלא סחורה
בבוקר אחד רגיל להחריד את מתעוררת, מביטה במראה והמציאות הנוקבת מביטה בך. אמת אחת מגיחה: את רוצה אהבה. הקשר הרציני שאת זוכרת כלל טבעות והחלפת נדרים, אחר כך היה שם מבול של אכזבות, ואפילו האהבה התעופפה לה יחד עם ההינומה מעבר לאופק, עד שכבר לא נשאר לה זכר. אחר כך היו שם כעס ואבל, ואז התגרשת.

מורעב, הסתכלתי על החומוס שהבאנו הביתה בשבת. הוא הסתכל עליי. נזכרתי בכל המיתוסים שאומרים שחומוס טעים רק בשעה ראשונה להכנתו והחלטתי לא לוותר. נשדך לו טלה ועגבניות.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information