6.07.2012به انتخاب مریم خزائلی 

در اتفاقی نادر، یک شامپانزه آموخته تا برای خودش غذا بپزد. این شامپانزه قطعات چوب را از روی زمین جمع می‌کند، شاخه‌ها را به قطعات کوچکتر تقسیم می‌کند آنها را به آرامی‌روی هم می‌گذارد سپس با احتیاط کامل و در حالی که کاملا مواظب است تا خود را نسوزاند آتش را روشن کرده و برای خود کباب درست می‌کند

او چوب‌ها را جمع می‌کند و با پا می‌شکاند تا برای استفاده اندازه‌ای مناسب داشته باشند

قطعات کوچک چوب را گردآوری می‌کند
 
چوب‌ها را به طور مرتب روی هم کومه می‌کند

به آرامی‌و با احتیاط آتشی مناسب می‌افروزد
کنزی مثل همه مردان جوان دوست دارد تا گوشت‌ها را به صورت کباب بخورد.اما همانطور که در تصاویر زیر پیداست او یک انسان نیست، کانزی یک شامپانزه است که علاقه وافرش به آتش سبب شده تا بسیاری به پیشینه انسان در پادشاهی حیوانات فکر کند
 
یک توری شعله پخش کن که مخصوص اوست را روی آتش می‌گذارد
ماهیتابه را به همراه غذا روی شعله پخش کن می‌گذارد

منتظر می‌ماند تا غذا بپزد
غذا را وارسی می‌کند تا مطمئن شود پخته است
به آرامی‌و با قاشق-کفگیری که دارد مشغول خوردن غذا می‌شود

گاهی دوست دارد قطعات کوچک گوشت یا سیب‌زمینی را روی آتش کباب کند
کنزی یکی از ۸ شامپانزه‌ای است که زیر نظر دکتر ساوج رومبوگ(Savage-Rumbaugh) یکی از بزرگترین دانشمندان زنده محقق در علوم رفتاری تحت نظر است. او معتقد است کنزی ۳۱ ساله از سطح غیر عادی از هوش بهره‌مند است. او معتقد است که کنزی توانایی دارد که بسیاری دیگر از حیوانات نیز از آن بهره‌مند هستند
او در مورد رفتار خارق‌العاده این شامپانزه بونونوس(نوعی شامپانزه که اصالتا در کشور زئیر زندگی می‌کند.)به این دلیل آتش روشن می‌کند چون دوست دارد. او می‌گوید این حیوان از زمان جوانی تحت نظر من بوده. من متوجه شدم که او علاقه دارد تا آتش روشن کند بدون اینکه به او آموزش دهیم، این حیوان تنها در اثر نگاه کردن آموخت که چگونه آتش روشن کند، و همچنین به مرور غذا پختن را نیز یاد گرفت

جالب آنجاست که کنزی اکنون تنها غذای پخته می‌خورد. او علاقه شدیدی به خوردن استیک با سس فلفل دارد(کشته سلیقه‌اشم!!!)
--

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information