6.03.2012

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، 
تا اینکه دروغی آرامم کند .

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی
 هیچ کاری بکنی!
یکی دیروز و یکی فردا .

خوبی بادبادک اینه که
میدونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده
ولی بازم تو آسمون میرقصه و میخنده .

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش
 فیلم بازی کنی .

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛
بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد،
 اما می تواند داشته باشد .

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند .

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن 
وقتی جماعت خودش هزار رنگ است .

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم 
می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند .

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ 
به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد.

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند
به معنای آن نیست که دردی ندارند .

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد
باور محال بودنش را عوض کن .

برنده می گوید مشکل است، اما ممکن
و بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل .

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و 
گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند .

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون
مغرور نشوید
چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند 
خوشش نمی آید .

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم
هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است 
که انجام داده ام .
«بیل گیتس»

تنها راه کشف ممکن ها، رفتن به ورای غیر ممکن ها است .
«آرتور کلارک »

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم
اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، احتیاج به جوانی
 دارم.
«ژوبرت»

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه 
«حق» از تو شنید، خشمناک نشود .

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن 
تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند.

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را

بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می
 کوبد رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش .

یادها فراموش نخواهند شد، حتی به اجبار
و دوستی ها ماندنی هستند، حتی با سکوت .

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند
 و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند .

دوستی کلام زیباییست که هرکس درکش کرد،
ترکش نکرد .

زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست، 
همیشه باور داشته باش لایق بهترین هایی .

.اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم، 
بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم .

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند، 
آسمان را دریاب .

زندگی یعنی :
ناخواسته به دنیا آمدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد 
و منطق نمیپذیرد، مردن .

آموختهام که هیچگاه نجابت و تواضع دیگران
را به حساب حماقتشان نگذارم .

پیروزی یعنی :
توانایی رفتن از یک شکست، به شکستی دیگر
بدون از دست دادن اشتیاق .

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسن 
اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو 
دیدگان آنهاست

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه،
و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد .

زندگی ارزش دویدن دارد، حتی با کفشهای پاره!

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information